КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

90 години от рождението на проф. Донка Петканова (1930 - 2016) абв

 

 Проф. дфн Донка Петканова е родена на 15 август 1930 г. Тя е един от първостроителите на специалността Българска филология във Висшия педагогически институт в Шумен още от самото му създаване през 1971  до 1976 г. Полага основите на преподаването на предметите Стара българска литература и Български фолклор. И след това  продължава да подържа връзки с нашия университет, да участва с доклади в палеославистични конференции, с рецензии и ръководства  на дисертационни трудове. Същевременно  проф. Петканова  е и дългогодишен преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, както и в различни немски и австрийски университети (Берлин, Кьолн, Залцбург). През 1988 г.  получава Кирило - Методиевската награда на БАН и СУ и Международната Хердерова награда на Виенския университет.

Освен многобройните си конкретни проучвания, проф. Петканова е автор и на единствения у нас университетски учебник по Стара българска литература (претърпял четири издания) и на  Старобългарска литература. Енциклопедичен речник (две издания).

Немалко  от нас я помнят като личност и събеседник, а всички българисти ще знаят и помнят нейните трудове.