КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Лауреатско звание от международен музикален конкурс в Москваабв

На втория международен конкурс „Музикална електроника и мултимедия“, който се проведе в Москва на 5 и 6 ноември, гл. ас. д-р Стефан Русков завоюва престижно лауреатско звание III степен.
Организатори на конкурса са Международният център „Изкуство и образование“, Росийският педагогически университет „А. И. Херцен“ – Санкт Петербург и Школата по изкуствата „М. А. Балакирев“ – Москва.
В конкурса участват оригинални творчески продукти, разпределени в две направления: концертен мултимедиен продукт за непосредствено изпълнение на сцена („живо“ изпълнение на музикални електронни инструменти) и мултимедиен продукт – запис на готова композиция, без сценична реализация (музикален медиаклип – аудио, видео).
В групата на преподавателите и професионалистите от второто направление се представиха 12 участници от Франция, Германия, Китай, Русия, Украйна и България.
 
Преподавателят от Катедрата по музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство на Педагогическия факултет получи своята награда за авторската композиция „БГ-импресия“.