КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Промоции на абсолвенти 2013абв

 

Всички абсолвенти, желаещи да участват в церемониите, е необходимо да се регистрират в електронната форма: 
 

За Колеж - Добрич до 28 ноември 2013 г.
За ФХН до 1 декември 2013 г.
За ФПН до 1 декември 2013 г.
За ФМИ до 2 декември 2013 г.
За ФТН до 3 декември 2013 г.
За ПФ до 4 декември 2013 г.