КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Акция в помощ на Хитриноабв

Хранителни продукти и санитарно-хигиенни материали събраха в дарителска акция студенти, преподаватели и служители от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Инициативата е на Педагогическия факултет. Дарението е предназначено за пострадалите от село Хитрино и бе предадено на БЧК.

Веднага след инцидента на 10 декември Академическият съвет на университета взе решение и дари на бедстващите хранителни продукти на стойност 5 хиляди лева.