КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център за международно сътрудничествоабв

Центърът за международно сътрудничество е обслужващо звено на Шуменския университет, което организира и подпомага осъществяваната от Университета международна дейност. 

Центърът, заедно с определените за това академични и специализирани звена, организира и координира:

I. Международната мобилност на входящи и изходящи студенти, преподаватели и административен персонал, като:

 • провежда информационни кампании за привличане на студенти по програма Еразъм+;
 • организира подбора на студенти, преподаватели и административен персонал, желаещи да участват в различните видове мобилност;
 • подпомага административно желаещите да осъществят мобилност по програма „Еразъм”+;
 • предоставя информация за възможности за осъществяване на мобилности в чуждестранни университети-партньори извън програма Еразъм+;
 • осъществява академични и организационни дейности с партньорските институции с оглед признаване на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища; включване на преподаватели и административен персонал в специализирани курсове, организирани от приемащото учебно заведение и др.
 • съдейства при подготвянето на информационни и рекламни материали за Университета;
 • координира дейността на катедрените и факултетни Еразъм+ координатори.

II. Организира процедурата по признаване на завършено висше образование или периоди на обучение в чуждестранно висше училище.

III. Подпомага служителите в Центъра за кандидатстудентска дейност при кандидатстване на чуждестранни граждани за обучение в Шуменския университет.  

IV. Подпомага административното обслужване на университетски проекти с международно участие.

Екип на Центъра за международно сътрудничество:

д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова - директор на Центъра за международно сътрудничество

 • Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
 • Телефон: 054 832 101
 • Факс: 054/830 371
 • E-mail: alinder@shu.bg
 • E-mail: int.rel@shu.bg

Елица Станачкова - главен координатор на Центъра за международно сътрудничество

Мария Григорова - старши специалист и административен Еразъм+ координатор

Ирена Йолова - експерт по международни програми и проекти

 • Кабинет: 106, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 832 101
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: int.rel@shu.bg
 • E-mail: i.yolova@shu.bg