КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Финансово-счетоводен отделабв

Анка Стоянова – главен счетоводител
Кабинет: 117, Корпус 1, ет. 1
Телефон: 054 830 478
Телефон: 054 830 495  / вътр. 235
 
Силвия Михайлова-Радославова  – отговорен счетоводител
Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2
Телефон:  054 830 495  / вътр. 273
 
Дияна Донева – финансов контрольор
Кабинет: 116б, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830 495  / вътр. 202
 
Йорданка Тодорова – счетоводител
Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2
Телефон:  054 830 495  / вътр. 273
 
Соня Радева – счетоводител
Кабинет: 213б, Корпус 1, ет. 2
Телефон:  054 830 495  / вътр. 227
 
Еленка Митева – счетоводител-касиер
Кабинет: 213г, Корпус 1, ет. 2
Телефон:  054 830 495  / вътр. 361
 
Стелка Апостолова – счетоводител-касиер
Кабинет: 300, Корпус 2, ет. 3
Телефон:  054 830 365  / вътр. 109