КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център "Компютри и комуникационни мрежи"абв

Мисия и цели

 • да осъществява всички компютърни, информационни и комуникационни дейности по инсталиране и поддръжка на компютри и периферия;
 • да осигурява интернет свързаността на ШУ;
 • да поддържа аудио-визуалната техника;
 • да поддържа копирната техника и да осигурява качествени копирни услуги за студентите;
 • да поддържа телефонните централи и вътрешната телефонна мрежа;
 • да извършва други услуги – принтиране, сканиране, копиране, продажба на всички видове формуляри.

 

инж. Надежда Иринкова – гл. координатор

 • Кабинет: 104, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 211
 • E-mail: n.irinkova@shu.bg

инж. Филип Любомиров – системен администратор в Корпус 1

 • Кабинет:104, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 111
 • E-mail: f.lyubomirov@shu.bg

Стоян Стоянов – системен администратор в Корпус 2

 • Кабинет: 304, Корпус 2, ет. 3
 • Телефон: 054 830 365 / вътр. 123
 • E-mail: s.stoyanov@shu.bg

Снежана Стойчева – системен администратор в Корпус 3

 • Кабинет: 226, Корпус 3, ет. 2
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 212
 • E-mail: s.stoycheva@shu.bg

Божана Милчева – уеб програмист

 • Кабинет: 104, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 211
 • E-mail: webmaster@shu.bg

Боян Дончев – системен оператор

 • Кабинет: 104, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 111
 • E-mail: b.donchev@shu.bg

Копринка Данева –  оператор копирна техника в Корпус 2

 • Кабинет: 100 а, Корпус 2, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 149
 • E-mail: k.daneva@shu.bg

 

 

 Регистрация и ползване на безжичен интернет от преподаватели и студенти

 • Корпус 1, ет. 1 – кабинет 104
 • Корпус 2, ет. 3 – кабинет 304
 • Корпус 3, ет. 2 – кабинет 226