КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Eduroamабв

От 1 декември 2010 г. в Шуменския университет стартира системата за предоставяне на безжичен достъп до интернет в рамките на мрежата Eduroam - shu-roam

           Като член на Сдружението „Национална изследователска мрежа” ШУ е шестият университет в страната, който се включва в мрежата Eduroam. http://www.eduroam.bg/ Eduroam e научноизследователски проект, благодарение на който учените и студентите имат мобилна интернет свързаност с всички членуващи организации. До момента в Eduroam за България са включени: Пловдивски университет, Медицински университет – Плевен, Стопанска академия – Свищов, Технически университет – Русе и Институт по информационни и комуникационни технологии -  БАН.

   

От 1 декември в Шуменски университет работи система за оторизация и неограничено ползване на безжичен интернет на територията на трите корпуса в гр. Шумен. Точките за достъп покриват трите учебни корпуса и пространствата пред тях.

Услугата е напълно безплатна за всички преподаватели, служители и студенти.

Желаещите за ползват услугата shu-roam трябва да подадат заявление за регистрация при системните администратори всеки работен ден от 8 до 16,30 ч., както следва:

Корпус 1 – ет. 1, ст. 104 – инж. Филип Любомиров

Корпус 2 – ет. 3, ст. 304 – Стоян Стоянов

Корпус 3 – ет. 2, ст. 226 – Снежана Стойчева

Студентите получават оторизиращ акаунт срещу представяне на студентска книжка, заверена за текущия семестър.

За повече информация:

Правила за ползване

Заявление за регистрация

Инструкция за настройка на акаунт в Windows XP

Инструкция за настройка на акаунт в Windows 7