КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ректорска канцеларияабв

д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова – главен координатор на Ректорското ръководство
Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830 350
 
Даяна Бошнакова – координатор на Ректорското ръководство
Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830 350
 
д-р Мая Конова - Връзки с обществеността и медиите
Кабинет: 115, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830 358
GSM: 0889 969001
E-mail: pr@shu.bg
 
Стефка Александрова – главен специалист (научно развитие на академичния състав)
Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830 495, вътр. 121
 
Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти
Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
Телефон:  054 830 952
Телефон: 054 830 495, вътр. 171
E-mail:  b.petrova@shu.bg
 
Стоянка Стоянова – деловодител
Кабинет: 124, Корпус 1, ет. 1
Телефон: 054 830 495, вътр. 234