КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Конференции 2018абв

18 - 19.10.2018

Форум "Българска граматика" 2018

05 - 07.10.2018

XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“ (NCNS2018) 5 - 7 октомври 2018

27 - 29.09.2018

Юбилейна конференция "40 години Катедра по български език"

 

1 - 6.07.2018

The International Conference "Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences" (AMEFSS 2018)

18 - 19.05.2018

ХХIV-ти „Епископ -Константинови четения”

4 - 5 май 2018

VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до Космоса"

26 - 29.04.2018

Международный симпозиум "Экология языка и современная коммуникация"

20 - 21.04.2018

VI Студентска научна конференция "Екология и околна среда"