КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Конкурсиабв

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.70/07.08.2020 г.)

Дата: 
петък, August 7, 2020 - 09:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.70/07.08.2020 г.) за:

доцент по:

- област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) – един;

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, July 27, 2020 - 10:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/17.07.2020 г.

Дата: 
петък, July 17, 2020 - 10:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 63/17.07.2020 г.) за:

професор по

Конкурси за докторанти (ДВ, бр.62 / 14.07.2020 г.

Дата: 
вторник, July 14, 2020 - 09:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.62/14.07.2020 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, June 29, 2020 - 10:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) в катедра “ТОПО и ПУНУП” към Педагогическия факултет на ШУ.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.)

Дата: 
петък, June 12, 2020 - 11:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.) за:

доцент по:

Свободно място за преподавател

Дата: 
петък, May 29, 2020 - 15:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.

Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.20/10.03.2020 г.)

Дата: 
вторник, March 10, 2020 - 10:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.20 / 10.03.2020 г.) за доценти по:

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) – един;