КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

Свободно място за преподавател

Дата: 
петък, May 29, 2020 - 15:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ¼ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  (Съвременен български език) в катедра “Български език” към Факултета по хуманитарни науки.

Свободно място за преподавател

Дата: 
петък, May 29, 2020 - 15:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ¼ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  (Съвременен български език) в катедра “Български език” към Факултета по хуманитарни науки.

Свободно място за преподавател

Дата: 
петък, May 29, 2020 - 15:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ¼ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.

Свободно място за преподавател

Дата: 
сряда, March 4, 2020 - 10:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Свободно място за преподавател

Дата: 
сряда, March 4, 2020 - 10:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, March 4, 2020 - 10:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13.

Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.)

Дата: 
петък, February 21, 2020 - 11:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2019/2020 г. (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, February 10, 2020 - 16:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, February 10, 2020 - 12:15

 Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.4/14.01.2020 г.)

Дата: 
вторник, January 14, 2020 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 4/14.01.2020 г.) за:

професор по:

Страници