КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Съобщенияабв

Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 11 юли 2020 г.  от 9.00 ч. 

Изпитът за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания ще се проведе онлайн на 16.06.2020 г.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ (ОБНАРОДВАНИ В ДВ, БР.15/21.02.2020)

Въз основа на заповед № РД-10-167/13.03.2020 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, във връзка с правомощията по чл. 32., ал. 1, т. 14 от ЗВО и предвид решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за периода на извънредното положение е създадена възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване по конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020) на следния адрес:  https://forms.gle/qjCTsUWJQ3p4HoVp9

За допълнителна информация:

Стефка Александрова

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 321
  • Мобилен: 0899 901943
  • E-mail: st.aleksandrova@shu.bg
  • Корпус 1, ет.1, кабинет 107

Деница Люцканова

  • Телефон.: 054/830 495, вътр. 203
  • Мобилен: 0899 237533
  • E-mail: d.veselinova@shu.bg
  • Корпус 1, ет.1, кабинет 107

Консултации за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания - 27. 06. 2020 г.

 

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания - 13. 06. 2020 г.

Покана за конференция в София 20.03.2020 г.   |  EN

Покана за докторантски семинар на 11.12.2019 г.

Информация за актуални стажантски позиции на "Пашабахче България" ЕАД

Покана за докторантски семинар по дисциплината Методи и методология на научните изследвания - 16.11.2019 г.

Покана за докторантски семинар - 18.11.2019 г.

Програма за докторантска конференция на Педагогически факултет  - 2019

График за докторантски изпити по чужд език за 2019/2020

Заключителна конференциа по проекта „SCOPE – Умения за корпоративно предприемачество”, № 2017-1-AT01-KA202-035043

  • Дата: 19.09.2019 (четвъртък)
  • Място: „Гранд Хотел София“, гр. София, ул. Гурко № 1, зала „София“

Регистрацията на гостите ще започне от 09:30 ч., а началото на събитието е от 10:00ч.

Участието в конференцията е напълно безплатно!

Моля да потвърдите Вашето присъствие като попълните следната онлайн форма за регистрация (https://forms.gle/dW7SmVkMG8Vy2hBY7) най-късно до 13.09.2019 г.

Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 09.09.2019 г. от 14,30 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ

 

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания на 13.07.2019 г.

Разпис на курсовете по чужд език за преподаватели, докторанти и служители на ШУ „Еп. Константин Преславски“

График за провеждане на кандидатдокторантските изпити по чужд език за преобявените докторски програми за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за преобявените докторски програми за учебната 2018/2019

Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ – 2019, организирана от Тракийски университет

 

График за докторантски изпити по чужд език (2019)

Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

 

Покана за докторантски семинар - 15.10.2018 г.

График за докторантски изпити по чужд език

Покана за докторантски семинар - 29.09.18 г.

Обучение за млади учени в областта на нано- и биотехнологиите

Онлайн курсове за изследователи

Кариера за нова ERA

EURAXESS

Horizon 2020 Energy Виртуален информационен ден, 13 септември 2018, 14:30 ч.

  Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 15.06.2018 г. от 13,30 ч. в зала 211, Корпус 1 на ШУ

Покана за лекция на 22.06.2018 г.

    Докторантска конференция - Педагогически факултет

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на педагогическите изследвания на 28.04.2018 г.

 

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания на 17.04.2018 г.

График за провеждане на докторантски изпити по чужд език

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания 11.04.2018 г.

Покана за Двадесета национална научна конференция за студенти и докторанти

Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 12.12.2017 г. от 11,00 ч. в 209 кабинет, Корпус 1.

Покана за докторантска конференция "Иновации в образованието" 27-29 октомври 2017 г.

Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

Покана от Центъра за обучение на докторанти към Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” за курс от лекции на тема: „Лингвистична прагматика (Уводен курс)”.

Покана за участие в Паисиеви четения 2017