КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

 

Покана за участие в лятно обучение за докторанти и млади учени

Покана за участие в Национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки

Семинар за докторанти по Методология и методи на научните изследвания

Покана за семинар на тема Актуални проблеми на лингвистиката

Покана за участие в ХХIII-тите "Епископ-Константинови четения"

Erasmus+ 2017- втори етап (16.03.2017 - 28.03.2017)

THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT - ERAZ 2017

Семинар „StartHUB“ от 13 до 15 март в Шуменския университет

  Покана за Национална докторантска конференция по социология

Изпитът по Основи / Методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 08.02.2017 г. от 13:30 ч. в 209 кабинет, Корпус 1.

 Покана за участие във Втория международен филологически форум за студенти и докторанти

 Кандидатстване за Студентска мобилност с цел обучение – летен семестър 2016/ 2017

 Семинар за докторанти по дисциплината Основи на научното изследване

 Курс по японски език и култура

 Курсове по унгарски език

Покана за Паисиеви четения 2016

Покана за участие в IX Национална школа за докторанти и млади изследователи  на тема: „Междуличностни и междугрупови интеракции във всекидневния живот“

Общоуниверситетски  проект  за  повишаване  на  чуждоезиковата  квалификация с  цел  участие  в  международни  проекти  и  научни  прояви  в  чужбина

 Курс лекции със семинар на тема „Основи на научното изследване” с лектор доц. д-р Надка Николова

 Покана за семинар на тема „Методология на научното изследване в областта на педагогическите науки” с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова

 Покана за докторантски семинар по "Академично писане" с лектор проф. д-р Йовка Тишева

Покана за курсове за докторанти и млади учени

Лекции по дисциплината  „Основи / методология на научното  изследване”

Покана за участие в Четвърта национална научна конференция за докторанти "Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационна икономика"

Покана от Дирекция "Наука" към МОМН за информационно събитие във връзка с българо-швейцарската програма за научен обмен SCIEX за докторанти и постдокторанти

Съобщение от Център „Международно сътрудничество и проекти” относно EEA Grants