КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

2. Документи за кандидатстване абв

 

  1. заявление за допускане до участие в конкурса;
  2. автобиография;
  3. диплом за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
  4. списък на публикациите, ако има такива.

 

Заявление за кандидатстване в докторска програма на самостоятелна подготовка

Заявление за кандидат-докторанти в държавна поръчка - Online

Декларация достоверност за кандидат-докторанти

Уведомление за поверително третиране на личните данни


Въз основа на заповед № РД-10-167/13.03.2020 г., № РД-10-191/08.04.2020 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, в съответствие с правомощията по чл. 32., ал. 1, т. 14 от ЗВО и предвид решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. във връзка с извънредното положение в Република България е създадена възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване по конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020) на следния адрес:  https://forms.gle/qjCTsUWJQ3p4HoVp9