КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Публични лекцииабв

юли 2020

Публична лекция на доц. д-р Събин Иванов Иванов

ТемаТеория на картните деформации

Дата: 03.07.2020 г., 13,00 ч.

Зала: 423, Корпус 3 на ШУ

 

октомври 2019

 

Публична лекция на доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев

Тема: Известни спортисти, завършили в Педагогически факултет на Шуменския университет

Дата: 18 октомври 2019 г., 15,15 ч.

Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

 

май 2019

Публична лекция на доц. д-р Петър Красенов Боянов

Тема: Противодействие на съвременни видове хибератаки с изградена хибридна защитна стена

Дата: 22 май 2019 г., 09,00 ч.

Зала: С 5 на ШУ

Публична лекция на проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров

Тема: Влияние на моралното торене върху микробиологичната и ензимна почвена активност, продуктивността и качеството на продукцията от основни полски култури

Дата: 14 май 2019 г., 14,30 ч.

Зала: 106, Колеж-Добрич

 

Публична лекция на доц. д-р Цанимир Любомиров Байчев

Тема: Често срещани проблеми при работа с мултимедия

Дата: 13 май 2019 г., 14,30 ч.

Зала: 106, Колеж-Добрич

 

Публична лекция на проф. д-р Веселин Александров Арнаудов

Тема: От интегрирана растителна защита към интегрирано плодово производство - състояние и перспективи

Дата: 14 май 2019 г., 14,00 ч.

Зала: 419, Корпус 1

 

февруари 2019

 

Публична лекция на проф. д-р Димчо Захариев Иванов

ТемаНеобикновените растения

Дата: 13 февруари 2019 г., 11,00 ч.

Зала: 419, Корпус 1

 

декември 2018

 

Публична лекция на доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева

Тема: Изтъняване и стабилност на пенни филми

Дата: 3 декември 2018 г., 15,00 ч.

Зала: 316, Корпус 1

 

 

ноември 2018

 

Публична лекция на проф. д.ф.н. Петър Иванов Стоянович

Тема: Централна Европа като империя, буфер и общност. Нейните естествени връзки с България и задължения към общото ни историческо и духовно наследство

Дата: 22 ноември 2018 г., 17.30 ч.

Зала: Голяма зала, Регионална бибилиотека "Стилиян Чилингиров", гр. Шумен

 

октомври 2018

 

Публична лекция на проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова

Тема: Обучението по математика и информационни технологии в контекста на интеграцията и работа в билингвиална среда

Дата: 25 октомври 2018 г., 14.30 ч.

Зала: 509, Корпус 3

 

Публична лекция на проф. д-р Светла Димитрова Станкова

Тема: Кватернерна геодинамика на източната част от Българската континентална микроплоча

Дата: 12 октомври 2018 г., 9.00 ч.

Зала: 121, Корпус 1

 

Публична лекция на проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

Тема: Желанията ни като обект на културната география

Дата: 12 октомври 2018 г., 9.30 ч.

Зала: 121, Корпус 1

 

Публична лекция на проф. д-р Димитър Тодоров Владев

Тема: Релефната повърхност – динамична квазиравновесна геограница

Дата: 12 октомври 2018 г., 10.00 ч.

Зала: 121, Корпус 1

 

Публична лекция на доц. д-р Ивайло Любомиров Владев

Тема: Географски аспекти на демографската ситуация в България

Дата: 12 октомври 2018 г., 10.30 ч.

Зала: 121, Корпус 1

 

Публична лекция на доц. д-р Милена Петрова Стоянова

Тема: СПА и УЕЛНЕС туризма в България

Дата: 12 октомври 2018 г., 11.00 ч.

Зала: 121, Корпус 1

 

Публична защита на проф. д-р Страшимир Митков Цанов

Тема: Българското средновековие в лтературата и историческата памет

Дата: 4 октомври, 13:15 ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

 

Публична лекция на доц. д-р Силвия Димитрова Салтирова-Радкова

Тема: Ролята на държавната агенция за закрила на детето при осъществяване на дейностите по закрила на децата

Дата: 26 октомври 2018 г., 13,45 ч.

Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2

 

Публична лекция на доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

Тема: Училището- среда, достъпна за всички

Дата: 26 октомври 2018 г., 14,15 ч.

Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2

 

 

Публична лекция на доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова

Тема: Акценти в медийното образование

Дата: 26 октомври 2018 г., 14,45 ч.

Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2

 

 

Публична лекция на доц. д-р Васил Иванов Василев

Тема: Професионалното образование в Япония

Дата: 26 октомври 2018 г., 15,15 ч.

Зала:„Панчо Владигелов“, Корпус 2

 

 

Публична лекция на доц. д-р Пламен Стефанов Петков

Тема: Писменост и нарушения на четенето и писането

Дата: 26 октомври 2018 г., 15,45 ч.

Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2

 

 

Публична лекция на доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева

Тема: Речево поведение на учителя по български език и литература като експерт оценител на ученическите писмени текстове

Дата: 26 октомври 2018 г., 16,15 ч.

Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2

 

 

Публична лекция на доц. д-р Ивайло Иванов Буров

Тема: Въведение в информационните комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Дата: 26 октомври 2018 г., 16,45 ч.

Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2

 

 

май 2018

Публична лекция на доц. д-р Ирина Николова Иванова

Тема: Проблеми и тенденции в продължаващото професионално развитие на учителите

Дата: 18 май 2018 г., 11,15 ч.

Зала: 219, Корпус 1

 

Публична лекция на доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков

Тема: Приложения на нелинейните функции за защита на информацията в комуникационните системи

Дата: 18 май 2018 г., 10,00 ч.

Зала: зала С5

 

април 2018

 

Публична лекция на проф. д-р Николай Добринов Начев

Тема: Антропология на екологията

Дата: 20 април 2018, 14,30 ч.

Зала: 202, Корпус 1

 

Публична лекция на доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов

Тема: Облачните технологии в обучението

Дата: 05 април 2018 г., 11:15 ч.

Зала: 517, Корпус 3

 

март 2018

Публична лекция на доц. д-р Ася Лазарова Атанасова

Тема: Русия в революции

Дата: 29 март 2018, 13,00 ч.

Зала: 219, Корпус 1

 

Публична лекция на доц. д-р Дарина Христова Бъчварова

Тема: В света на многоножките

Дата: 20 март 2018, 13,00 ч.

Зала: 309, Корпус 1

 

февруари 2018

Публична лекция на проф. д-р Евдокия Боянова Борисова

Тема: Балканските домове на литературата ни

Дата: 07.02.2018 г., 11,00 ч.

 

декември 2017

Публична лекция на проф. д-р Велка Александрова Попова

Тема: Феноменът детски език

Дата: 14 декември 2017 г., 13,00 ч.

Зала: 318, Корпус 1

 

Публична лекция на проф. д-р Пламен Димитров Шуликов

Тема: Ценностната норма (candid) във фотографията у нас от края на XIX и началота на XX век. Литература и фотография

Дата: 12 декември 2017 г., 13,00 ч.

Зала: 206, Корпус 1

 

ноември 2017

Публична лекция на проф. д-р Добромир Добрев

Тема: Красивото и доброто във философията на В. Соловьов

Дата: 24 ноември 2017, 16,30 ч.

Зала: С1 на ШУ

 

октомври 2017

 

Публична лекция на проф. д-р Меглена Живкова Апостолова

Тема: Пианистът - слуга или лидер в авангардната клавирна музика на ХХ век

Дата: 27 октомври 2017 г., 13,45 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на проф. д-р Димитър Илиев Балкански

Тема: Художествената деформация в детското изобразително творчество

Дата: 27 октомври 2017 г., 14,15 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на проф. д-р Пламен Киров Иванов

Тема: Психо-социални аспекти на конфликтите между поколенията в семейството

Дата: 27 октомври 2017 г., 14,45 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на доц. д-р Гергана Кирилова Събева

Тема: Процедура за освидетелстване на дете със специални образователни потребности

Дата: 27 октомври 2017 г., 15,15 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на доц. д-р Светла Христова Петкова

Тема: Трудовото възпитание и технологичното обучение

Дата: 27 октомври 2017 г., 15,45 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на доц. д-р Теодора Николаева Симеонова

Тема: Спортът уважава общото и приема различното

Дата: 27 октомври 2017 г., 16,15 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на доц. д-р Росица Петрова Михайлова

Тема: Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система в област Каванго - минало, настояще и бъдеще

Дата: 27 октомври 2017 г., 16,45 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на доц. д-р Снежана Лазарова Борисова

Тема: Гражданското образование и новата учебна документация

Дата: 27 октомври 2017 г., 17,15 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на доц. д-р Светозар Йорданов Чилингиров

Тема: Гражданското образование и новата учебна документация

Дата: 27 октомври 2017 г., 17,45 ч.

Зала: зала "Панчо Владигеров", Корпус 2

 

Публична лекция на проф. д-р Найден Вълков Ненков

Тема: Интелигентни системи и съвременни технологии

Дата: 19 октомври 2017 г., 10,30 ч.

Зала: 516, Корпус 3 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Пенка Атанасова Момчилова-Стойчева

Тема: Биологичният метод за борба с вредителите по земеделските култури - алтернатива на химичния метод

Дата: 16 октомври 2017, 14,00 ч.

Зала: 202, Корпус 1

 

септември 2017

 

Публична лекция на доц. д-р Доротея Любенова Василева - Кюркчиева

Тема: Роля на двойните звезди на ексцентрични орбити за съвременната астрофизика

Дата: 30 септември 2017 г., 15,30 ч.

Зала: заседателната зала на ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

Тема: Многоцветно фотометрично поведение на избрани звезди преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел

Дата: 30 септември 2017, 15,00 ч.

Зала заседателната зала на ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Борислав Станишев Борисов

Тема: Теория срещу експеримент или откриването на планетите - джуджета

Дата: 30 септември 2017, 14,30 ч.

Зала: заседателната зала на ДИКПО-Варна

 

юли 2017

Публична лекция на проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова

Тема: Ритъмът в изкуството

Дата: 19 юли 2017 г., 09,15 ч.

Зала: засезателна зала 25, ДИКПО-Варна

 

май 2017

Публична лекция на проф. д-р Димитър Димитров Попов

Тема: Лингвистичната персонология - нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика

Дата: 19 май 2017, 13,00 ч

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Красимир Кордов

Тема: Криптографски анализ на алгоритми за защита на растерни графични файлове

Дата: 12 май 2017, 14,00 ч.

Зала: 516, Корпус 3 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

Тема: Защита на информацията от грешки

Дата: 09 май 2017 г., 14,,00 ч.

Зала: 106, Колеж Добрич

април 2017

Публична лекция на доц. д-р Калина Йочева

Тема: Иновативни техники в обучението по български език и литература в началното училище

Дата: 26 април 2017, 16,00 ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

декември 2016

Публична лекция на доц. д-р Снежана Великова

Тема: Обезвластената журналистика

Дата: 20 декември, 14,00 ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Димчо Станков

Тема: Защо банаховата алгебра Н~?

Дата: 15 декември, 15,30 ч.

Зала: 509, Корпус 3 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов

Тема: Синтез и реализация на цифрови филтри

Дата: 15 декември, 10,00 ч.

Зала: учебен корпус С5 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д.и.н. Бисер Христов Георгиев

Тема: Миражът за Велика България

Дата: 14 декември, 14,00 ч.

Зала: 211, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Димитър Игнатов Петров

Тема: Дроновете - детска играчка или врата към нови технологии

Дата: 13 декември, 10,00 ч.

Зала: учебен корпус С5 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Андрей Илиев Богданов

Тема: Периодизация и направление в развитието на стандартизацията

Дата: 09 декември, 10,00 ч.

Зала: 503, Корпус 3 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Радка Томова Георгиева-Николова

Тема: Биогенни елементи и витамини

Дата: 07 декември 2016, 12,00

Зала: 419, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

Тема: Етноботаниката – традиции и съвременност

Дата: 12 декември 2016 г., 13,00 ч.

Зала: зала 309, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Антон Янков Антонов

Тема: Методика за обучение по симулационно моделиране на технологични процеси

Дата: 9 декември, 11,00 ч.

Зала: учебен корпус С 6 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Илинка Методиева Иванова

Тема: Кадастърът в България. Замисъл и изпълнение.

Дата: 02 декември 2016, 11,00 ч.

Зала: 316, Корпус 1 на ШУ

 

ноември 2016

Публична лекция на доц. д-р Александър Ставрев Дойчинов

Тема: Стресът в нашия живот

Дата: 16 ноември 2016, 13,00 ч.

Зала: 309, Корпус 1 на ШУ

Публична лекция на доц. Доника Величкова Диманова

Тема: Управление на риска при бедствия

Дата: 11 ноември 2016, 13,00 ч.

Зала: учебен корпус С1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Росица Цанкова Владева

Тема: Ценностите в географското образование

Дата: 4 ноември 2016, 15,00 ч.

Зала: 309, Корпус 1 на ШУ

 

октомври 2016

Публична лекция на доц. д-р Славена Господинова Стоянова

Тема: Състояние и тенденции в документирането на търговските сделки у нас

Дата: 5 октомври 2016, 09,15

Зала: 524, Корпус 1 на ШУ

Публична лекция на проф. д-р Христомир Христов

Тема: Термодинамични модели за химично равновесие в геохимични системи. Теория и практика.

Дата: 01 октомври.2016 г., 10,00ч.

Зала: заседателната зала в ДИКПО-Варна

септември 2016

Публична лекция на проф. д-р Светлозар Петков Вацов

Тема: Императивът на компетемтностния подход

Дата: 30 септември 2016, 14,30 ч

Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Божена Левон Такворян - Солакян

Тема: Социални предпоставки за творческа активност

Дата: 30 септември 2016, 15,30

Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова

Тема: Права и задължения на българските учители през Възраждането

Дата: 30 септември 2016, 13,30 ч.

Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Снежана Христова Николова

Тема: Работа със семейството на дете със специални образователни потребности

Дата: 30 септември 2016, 14,00 ч.

Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Стефан Панайотов Русков

Тема: Аудио и midi технологии в музиката

Дата: 30 септември 2016, 15,00 ч.

Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

 

юни 2016

Публична лекция на проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов

Тема: Криптографски алгоритми за защита на изображения

Дата: 30 юни 2016, 13,00 ч.

Зала: 223, Корпус 3 на ШУ

май 2016

Публична лекция на проф. д-р Надка Николова Николова

Тема: Българският възрожденски пуризъм

Дата: 31 май 2016, 13,15 ч.

Зала: 309, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. Живка Илиева

Тема: Текстовете за деца в ранното чуждоезиково обучение

Дата: 09 май 2016, 11,30

Зала: 106, Колеж - Добрич

 

Публична лекция на доц. д-р Стоян Крайчев Крайчев

Тема: Информацията - парадигма в икономиката днес

Дата: 26.05.2016 г., 14,00 ч.

Зала: 505, Корпус 3 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Теодоси Теодосиев

Тема: Бързай бавно или мисли, преди да програмираш

Дата: 16 май 2016, 13,15 ч.

Зала: 509, Корпус 3 на ШУ

 

април 2016

Публична лекция на доц. д-р Румяна Златева

Тема: Предизвикателства предпланирането при управлението на проекти

Дата: 08 април 2016 г.. 09,15 ч.

Зала: 510, Корпус 3 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Христо Атанасов Христов

Тема: Модел за организиране на противодействието на посегателства срещу сигурността на организацията

Дата: 14.04.2016, 13,00

Зала: Учебен корпус С1 на ШУ

 

декември 2015

Публична лекция на доц. д-р Нели Христова Митева

Тема: Ключови компетентности в академичната работа

Дата: 07 декември 2015, 13,00 ч.

Зала: 302, Корпус 2 на ШУ

 

ноември 2015

Публична лекция на проф. д-р Добринка Георгиева Даскалова

Тема: Речникови единици за достоверност в българския език (опит за структуриране на полето)

Дата: 03 ноември, 14,00 ч.

Зала: 211, Корпус 1

 

Публична лекция на доц. д-р Десислава Чанкова Иванова

Тема: "Показалец или ..." как да продаваш Раковски

Дата: 03 ноември, 13,00 ч.

Зала: 211, Корпус 1 на ШУ

 

октомври 2015

Публична лекция на доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

Тема: Гражданските комплекси във Външния град на Плиска през следстоличния период

Дата: 21 октомври 2015, 10,00 ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев

Тема:   Чужди монети в монетната циркулация на Османската империя  (XV - XVII в.)

Дата: 21 октомври 2015, 11,30 ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

септември 2015

Публична лекция на проф. д-р Валентин Любенов Велев

Тема: Калориметрични изследвания на модифицирани едноосно ориентирани полимерни обекти

Дата: 26 септември 2015, 09,45 ч.

Зала: 55, ДИКПО - Варна

 

Публична лекция на проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Тема: Как млечнокиселите бактерии могат да победят корозията?

Дата: 26 септември 2015, 11,00 ч.

Зала: заседателна зала, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на проф. д-р Радослав Илиев Иванов

Тема: Дифузионни покрития като корозионни инхибитори

Дата: 26 септември 2015, 10,30 ч.

Зала: заседателна зала, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на проф. д-р Жана Крумова Ангарска

Тема: Тънки течни филми DLVO  и не-DVLO - компоненти на разклинящото налягане

Дата: 26 септември 2015, 09,45 ч.

Зала: заседателна зала, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

Тема: Количествен елементен анализ  на лечебни растения събрани от Шуменското плато

Дата: 26 септември 2015, 11,00

Зала: 55, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Ваня Петрова Колева

Тема: Antiproliferative and apoptotic activity of Br-containing oxaphosphole

Дата: 27 септември 2015, 11.20 ч.

Зала: заседателна зала, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на проф- д-р Дарина Георгиева Василева

Тема: Художественият вкус в съвременната социокултурна ситуация

Дата25 септември 2015, 14,45 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Стефан Христев Базелков

Тема: Хандбалната игра - игра на учениците

Дата: 25 септември 2015, 15,00 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Наталия Иванова Витанова - Маринова

Тема: Възгледите на учениците за закона, правото и наказанията

Дата: 25 септември 2015, 15,15 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Николай Митев Андриянов

Тема: За влиянието на словесния текст върху някои музикални формообразуващи принципи

Дата: 25 септември 2015, 16,45 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

Тема: Двигателната готовност - детерминатт на готовността за училище

Дата: 25 септември 2015, 15,30 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева

Тема: Репутацията - уникален стратегически актив

Дата: 25 септември 2015, 15,45 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Живко Величков Жечев

Тема: Арт-терапията в обучението на студентите

Дата: 25 септември 2015, 16,00 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

Тема: Социалната изолация в детството

Дата: 25 септември 2015, 16,15 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Милослава Русинова Янкова

Тема: Човекът пред проблема за смисъла на живота

Дата: 25 септември 2015, 16,30 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Маргаритка Йорданова Генчева

Тема: Присъствието и приноса на четене и свирене на хорови партитури

Дата: 25 септември 2015, 17,00 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Янна Павлова Рускова

Тема:За професионализма на бъдещия учител по музика

Дата: 25 септември 2015, 17,15 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Христо Йорданов Христов

Тема: Светодиоди - приложение

Дата: 24 септември, 2015, 16,00 ч.

Зала: 310, Корпус 1 на ШУ

юни 2015

Публична лекция на проф. д.ф.н. Денка Кръстева

Тема: Славянската идея в руската имперска идеология (образи, сюжети, сценарии на властта

Дата: 05 юни 2015 г., 10,00 ч.

Зала: 309, Корпус 1 на ШУ

април 2015

Публична лекция на проф. д-р Румяна Балинова Тодорова

Тема: Рекламата и нещата от живота

Дата: 15 април 2015, 14,00 ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

Публична лекция на проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова

Тема: Модели на познанието:"Дърво-Коренище/Ризома"

Дата: 02 април 2015, 13,00 ч.

Зала: 08, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

Тема: Турският език в светлината на писмените паметници на арабско писмо

Дата: 02 април 2015, 14,00 ч.

Зала: 08, Корпус 2 на ШУ

 

декември 2014

Публична лекция на проф. д-р Марияна Иванова Стефанова

Тема: Метаинформационни структури в българското речево общуване

Дата: 17декември.2014 г., 13,00 ч.

Зала: 111, Корпус 2 на ШУ

 

ноември 2014

Публична лекци на проф. д-р Стефан Стайнов Желев

Тема: Приложение на конволюционното кодиране в сателитните комуникации

Дата: 20 ноември 2014, 12,30 ч.

Зала: С 5 на ШУ

Публична лекция на проф. д-р Никола Колишев

Тема: Стратегии за учебно мотивиране на  учениците

Дата: 12 ноември 2014, 16,00 ч.

Зала: 57, ДИКПО-Варна

септември 2014

Публична лекция на доц. д-р Ивайло Иванов

Тема: On the Biochemical Mechanism of Action of the Organophosphorus Poisons

Дата: 27 септември 2014, 11,00 ч.

Зала: актова зала, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Милен Бойчев

Тема: Selenium - its content in soilq health risks and role antifxidant protektion of cells

Дата: 27 септември 2014, 12,00 ч.

Зала: актова зала, ДИКПО-Варна

Публична лекция на проф. д-р Соня Илиева

Тема: Еволюция на Метод Делфи

Дата: 26 септември 2014

Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

Публична лекция на доц. д-р Тодорка Малчева

Тема: Делото на духовите оркестри за българския музикален фолклор

Дата: 25 септември 2014

Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

 

юли 2014

Публична лекция на доц. д-р Иванка Камбурова-Миланова

Тема: Aufgabenorientierung im DaF-Unterricht zur Steuerung des interaktiven Lernprozesses

Дата: 01 юли 2014, 15,00ч.

Зала: 61, ет.3, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Дориета Чакърова

Тема: L’enseignement EMILE   au primaire et au collège de l’enseignement  d’ordre général

Дата: 03 юли 2014, 9,00 ч.

Зала: 70, ДИКПО-Варна

 

юни 2014

Публична лекция на проф. д-р Станимир Станев

Тема: Стеганологична защита на информацията - състояние и перспективи

Дата: 11 юни 2014, 14,00 ч.

Зала: 217, Корпус 1 на ШУ

 

май 2014

Публична лекци на проф. д-р Елена Стоянова

Тема: Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации

Дата: 19 май 2014, 12,00ч.

Зала:  08, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Николай Добринов Начев

Тема: Прескачане на препятствия в науката, или възможен ли е старт на успешна международна кариера при нисък бюджет

Дата: 16 май 2014, 10,30 ч.

Зала: 202, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Павлина Йорданова

Тема: Случайни процеси. Статистическо оценяване

Дата:  13 май 2014 г., 9,00 часа

Зала: 202, Корпус 1на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Николай Николов

Тема: Архиепископът на съединените българи - Йосиф Соколски

Дата: 12 май 2014г., 14,30 ч.

Зала: 101, Колеж -Добрич

 

Публична защита на проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

Тема: Шумен и шуменци в правителствата на България 1879 - 1944 г.

Дата: 07 май 2014 г. от 14,00 ч.

Зала: 217, Корпус 1 на ШУ

април 2014

Публична лекция на доц. д-р Стефан Минков

Тема: " 1914 - първите месеци от Голямата война"

Дата: 11 април 2014 г., 14,00 часа

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

декември 2013

Публична лекция на доц. д-р Стефан Стефанов

Тема: ПРАЗНИКЪТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЛИТУРГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Дата: 19 декември 2013, 16,00 ч.

Зала: 119, Корпус 1 на ШУ

ноември 2013

Публична лекция на проф. д-р Антон Моллов

Тема: Проблеми на обучението по математика и информатика

Дата: 26 ноември 2013 г., 13,30 ч.

Зала: 316, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Димитър Салтиров Димитров

Тема: Държавна власт - законодателна и съдебна власт

Дата: 22 ноември, 11,30 ч.

Зала: 202, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Петя Петкова

Тема: В света на 3d и 4d елементите

Дата: 20 ноември, 13,00 ч.

Зала: 419, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Светлана Неделчева

Тема: SPACE, TIME AND HUMAN ENPERIENCE

Дата: 18 ноември, 13,00 ч.

Зала: 305, Корпус 2 на ШУ

 

октомври 2013

Публична лекция на доц. д-р Цветана Иванова

Тема: Училищното историческо образование и предизвикателствата на съвременния свят

Дата: 30 октомври 2013 г., 13,00ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Веселка Сидерова Радева

Тема: Обучението по природни науки и връзката средно-висше образование

Дата: 05.10.2013, 10,00 ч.

Зала: 518, Корпус 3 на ШУ

 

септември 2013

Публична лекция на доц. д-р Ростислава Тодорова

Тема: Обучението по изобразително изкуство и преподаването на перспектива в европейската художествена и образователна практика - исторически данни

Дата: 28 септември 2013, 11,00 ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Марина Московкина

Тема: Възможности за моделиране на хроматографско ретентно свойство с помощта на хемометричен подход QSRR

Дата: 28 септември 2013, 11,00 ч.

Зала: актова зала, ДИКПО-Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Росица Давидова

Тема: Черупчестите амеби (Amoebozoa, Rhizaria): разнообразие и разпространение

Дата: 28.09.2013 г., 12,00ч.

Зала: 55, ДИКПО-Варна

 

юли 2013

Публична лекция на проф. д-р Стоян Витлянов

Тема: Археологически данни за урбанизацията на Велики Преслав през ІХ-Х век

Дата: 05 юли, 2013, 11,30ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

юни 2013

Публична лекция на доц. д-р Гюрхан Неджибов

Тема: Върху някои методи за числено решаване на нелинейни уравнения

Дата: 6 юни 2013 г., 11  ч.

Зала: 505, Корпус 3 на ШУ

 

май 2013

 

Публична лекция на проф. д.м.н. Иво Михайлов

Тема: Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа

Дата: 27 май 2013 г., 13  ч.

Зала: 217, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Генчо Белчев Сандев

Тема: Защита на организациите и населението в екстремна среда

Дата: 17 май, 11,00 ч.

Зала: С1 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Иван Кръстев Цонев

Тема: Анализ на адресното пространство в Интернет

Дата: 17 май, 2013 г., 10,00 ч.

Зала: С 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Милена Цанкова

Тема: Актуални проблеми на обучението по природознание

Дата: 16 май 2013 г., 11,30 ч.

Зала: 106, Колеж-Добрич

 

април 2013

Публична лекция на доц. д-р Тодор Тодоров

Тема: Владетелската институция в българското ханство-царство (края на VІІ-началото на ХІ в.)

Дата: 10 април 2013 г., 15,00 ч.

Зала: 219, К 1 на ШУ

Публична лекция на проф. д-р Ивайло Петров

Тема: Живият литературен процес като история на съвременната руска литература

Дата: 25 април 2013, 15,00ч.

Зала: 219, К1 на ШУ

декември 2012

Публична лекция на доц. д-р Димчо Захариев

Тема: Растителната клетка - уникален отдел за ...държавно устройство

Дата: 21.12.2012 г., 11,00 ч.

Зала: 202, К 1на ШУ

 

ноември 2012

Публична лекция на доц. д-р Теменуга Тенева

Тема: Образоващите отношения на "играта на образите" (world of worldcraft) и                       "образите на играта" (world of worldcraft)

Дата: 30 ноември 2012 г. , 11,00ч.

Зала: 219, К1 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Георги Генов

Тема: Методи за контрол при изпитване в производствения процес и експлоатацията на високотехнологични продукти

Дата: 22 ноември 2012 г., 16,00 ч.

Зала: 503, К3 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Георги Георгиев

Тема: Геометрични трансформации и геометрично моделиране

Дата: 22 ноември 2012 г., 11,30 ч.

Зала: 202, К1 на ШУ

 

октомври 2012

Публична лекция на доц. д-р Божанка Байчева

Тема:  Нов поглед към подготовката на младите вокални изпълнители

Дата: 29 октомври 2012 г.; 11:30ч.

Зала: 106, Колеж - Добрич

 

Публична лекция на проф. д-р Веселин Панайотов

Тема: Известни и неизвестни ученици на Кирил и Методий

Дата: 23 октомври 2012 г., 14,00 ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Сава Сивриев

Тема: За християнството, за секуларизацията и културата и за българската лирика

Дата: 23 октомври, 15,00ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ


септември 2012

Публична лекция на доц. д-р Труфка Димитрова

Тема: Маркетинг на отношенията – духовен формат

Дата: 20 септември 2012 г.; 17:00ч.

Зала: Регионална библиотека "Стоян Чилингиров” – гр. Шумен

 

Публична лекция на проф. д.ик.н Маргарита Бонева

Тема: Социална екология и глобализация

Дата: 28 септември 2012 г.; 15:00ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Нели Димитрова

Тема: Технологично обучение в образователната система и формиране на функционална грамотност на личността

Дата: 28 септември 2012 г.; 15:30ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Керанка Велчева

Тема: Интеграция на технологичното обучение и изобразителното изкуство за формиране на графична култура на учениците

Дата: 28 септември 2012 г.; 16:00ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Димитър Балкански

Тема: Особености на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство в соматопедичното училище

Дата: 28 септември 2012 г.; 16:30ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публичните лекции ще бъдат изнесени в периода 28.09.-30.09.2012 г. в ДИКПО-гр. Варна
Публична лекция на проф. д-р Добромир Енчев

Тема: Phosphorylated Allenes – Suitable Precursors in Organic Synthesis

Публична лекция на проф. д-р Драгомир Марчев

Тема: Катаклизмични променливи звезди

Публична лекция на проф. д-р Николай Узунов

Тема: Физика в медицината – бъдещето вече е започнало

Публична лекция на проф. д-р Нешо Чипев

Тема: Глобализация на екологията и екология на глобализацията

Публична лекция на доц. д-р Ася Драгоева

Тема: Allelopathic activity of aromatic plants

Публична лекция на доц. д-р Цветеслава Иванова

Тема: Пробиотици и пребиотици-потенциал и влияние върху човешкото здраве

Публична лекция на доц. д-р Мария Бойчева

Тема: Подход, модел и технология за формиране на методически умения у студентите-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците

Публична лекция на доц. д-р Валентин Велев

Тема: Влияние на термомеханичната обработка върху структурните промени в едноосно ориентирани полимерни материали

Публична лекция на доц. д-р Христо Й. Христов

Тема: Облъчвател на образци с ултравиолетова светлина

Публична лекция на доц. д-р Димитър Владев

Тема: Минералите – неувяхващите цветя на природата

Публична лекция на доц. д-р Светла Станкова

Тема: Кватернерна геодинамика на Източна Стара планина

Публична лекция на доц. д-р Милен Пенерлиев

Тема: Черноморски социално-икономически регион за планиране–реалност и перспективи

 

 

Публична лекция на проф. д.пс.н Стойко Иванов

Тема: Управление на конфликти

Дата: 29 септември 2012 г.; 09:00ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Иван Иванов

Тема: Пост-постмодерното образование и педагогиката

Дата: 29 септември 2012 г.; 09:30ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Благомир Папазов

Тема: Към въпроса за съвременните измерения на визуалните изкуства

Дата: 29 септември 2012 г.; 13:00ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Живко Жеков

Тема: Предиктори за ранна диагностика на дисграфии

Дата: 29 септември 2012 г.; 13:30ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Лучиян Милков

Тема: Предизвикателствата пред семейството и социума при възпитането на децата

Дата: 29 септември 2012 г.; 14:00ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Пламен Иванов

Тема: Старостта като социален проблем

Дата: 29 септември 2012 г.; 14:30ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Зейнур Мустафа

Тема: Детерминанти на девиантното поведение

Дата: 29 септември 2012 г.; 15:00ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Павлина Лазарова

Тема: Формално динамични свойства на темперамента

Дата: 29 септември 2012 г.; 15:30ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ


юли 2012

Публична лекция на проф. дфн Антоанета Алипиева

Тема: Идеологически и педагогически модели в българските гимназиални учебници по литература през втората половина на XX век

Дата: 10 юли 2012 г.; 09:00ч.

Зала: 49, ДИКПО - Варна

 

Публична лекция на доц. д-р Севдалина Димитрова

Тема: Ладови и метроритмични особености на българския музикален фолклор

Дата: 11 юли 2012 г.; 09:00ч.

Зала: 49, ДИКПО - Варна


юни 2012

Публична лекция на доц. д-р Наталия Тончева

Тема: IBSE – подход в обучението по математика и природни науки. Реализиране с помощта на образователни портали и PATHWAY ASK-LDT

Дата: 04 юни 2012 г.; 10:00ч.

Зала: 212, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Светлозар Вацов

Тема: Комуникационна политика на учебното заведение

Дата: 05 юни 2012 г.; 13:15ч.

Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Николай Янков

Тема: Принципите на защита на информацията с излишък

Дата: 14 юни 2012 г.; 10:00ч.

Зала: 503, Корпус 3 на ШУ


май 2012

Публична лекция на доц. д-р Димитър Червенков

Тема: Съвременни технологии за превозване на товари

Дата: 18 май 2012 г.; 10:00ч.

Зала: 517, Корпус 3 на ШУ

 

Публична лекция на проф. д-р Владимир Георгиев

Тема: Монтанизмът като протестно движение в ранното християнство

Дата: 02 май 2012 г.; 10,00ч.

Зала: 217, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Пламен Шуликов

Тема: Медии и памет

Дата: 15 май 2012 г.; 11:15ч.

Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Корнелия Тодорова

Тема: Управление и поведение в организацията

Дата: 19 май 2012 г., 10,00 ч.

Зала 322, Корпус 3 на ШУ

Публична лекция на проф. д-р Тотка Иванова

Тема: Язык времени и модели "действия во времени"

Дата: 28 май 2012 г.; 14:00ч.

Зала: 08, Корпус 2 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Радостина Енчева

Тема: Геометрични инварианти и инвариантни множества относно групи от преобразования

Дата: 29 май 2012 г.; 11:00ч.

Зала: 517, Корпус 3 на ШУ

 

Публична лекция на доц. д-р Васил Параскевов

Тема: Външна политика на България - 1947-1956 г.

Дата: 31 май 2012 г.; 11:00ч.

Зала: 118, Корпус 1 на ШУ