КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Директорско ръководствоабв

Директор: Доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

http://shu.bg/sites/default/files/stefka/divider.png

Координатор директорско ръководство: Катя Ангелова

  • Кабинет: 27 - I ет.
  • Телефон: + 359 52 301 241
  • e-mail: dikpovn@shu.bg

http://shu.bg/sites/default/files/stefka/divider.png