КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Деканско ръководствоабв

Декан: проф. д-р Веселин Божков Панайотов

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време I и II седмица: сряда 11:00 - 13:00 ч. в Корпус 1, 214 каб.


 
Заместник-декан по научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време I и II седмица: сряда 14.00 – 16.00 ч. в Корпус 1, 214 каб


 

Заместник-декан по акредитация и качество на обучението: доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време I и II седмица: понеделник 11.00 – 13.00 ч. в Корпус 1, 214 каб


 

Заместник-декан по учебната дейност и кандидатстудентската кампания: доц. д-р Стефан Маринов Минков

 • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
 • Email: fhn@shu.bg
 • Приемно време I седмица: сряда: 11.00 – 13.00ч. в Корпус 1, 214 каб.; 
 •  
 • Приемно време II седмица: вторник: 11.00 – 13.00 в Корпус 1, 214 каб.;


 
Миглена Николова – главен координатор на деканското ръководство
 

 • Кабинет: Корпус 1, каб. 214
 • Телефон: +359 54 830 317; +359 54 830 495 / вътр. 154
 • E-mail: fhn@shu.bg