КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Съобщенияабв

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНАЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д–Р СТРАШИМИР ЦАНОВ НА ТЕМА: “БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ В ЛИТЕРАТУРАТА И ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ”

 • 4 ОКТОМВРИ 2018 Г., 13.15 ч., ЗАЛА 219, Корпус 1 НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА НИКОЛА ДИМИТРОВ БЕНИН ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

 • на 24 октомври 2016 г. от 13.30 часа в 309 зала на Ректората

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА ВЛАДИМИР РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

 • на 21 октомври 2016 г. от 13.30 часа в 309 зала на Ректората

Представяне на книгата на доц. д-р Димитър Попов "Стилистика"

 • на 18 юни 2016 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората

Публична защита на дисертационния труд на Емилия Йорданова Енчева за придобиване на образователната и научна степен доктор 

 • на 10 юни от 13.30 часа в 309 зала на Ректората

Десети краеведски студентски четения с международно участие

 • на 03 юни 2016 от 9.30 часа в заседателната зала на Регионална библиотека Стилиян Чилингиров - Шумен

Публична академична лекция на проф. д-р Надка Николова на тема: "Българският възрожденски пуризъм"

 • на 31 май 2016 г. от 13.15 часа в 309 зала на Ректората 

Поетичен рецитал на турски език "Нека с поезия се усмихва светът"

 • на 26 май 2016 г. от 15.30 часа в 305 зала на Корпус 2 

XXIII-ти "Епископ-Константинови четения" на тема: "Фрагментирани светове"

 • на 19 май 2016 г. от 10.30 часа в 219 зала на Ректората
 • на 18 май от 17.30 часа в Регионална библиотека Стилиян Чилингиров 
 • на 18 май 2016 г. от 14.00 часа в 211 зала на Корпус 2
 • на 16 май 2016 г. от 10.00 часа в 309 зала на Ректората
 • на 16 май 2016 г. от 10.00 часа в 118 зала на Ректората
 • на 13 май 2016 г. от 10.00 часа в 118 зала на Ректората
 • на 12 май от 13.30 часа в 309 зала на Ректората 
 • на 12 май 2016 г. от 11.00 часа в 219 зала на Ректората
 • на 09 май 2016 г. от 15.00 часа в Информационния център на Мемориалния комплекс "Създатели на българската държава"
 • на 09 май 2016 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората
 • на 21 април 2016 г. от 16.00 часав 306 зала на Корпус 2 
 • на 14.04.2016 г. от 16.00 часа в 211 зала на Корпус 2 
 • на 31.03.2016 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората 
 • на 06.11.2015 г. от 13.30 часа в 219 зала на Ректората
 • на 3.11.2015 г. от 14.00 часа в 211 зала на Ректората
 • на 3.11.2015 г. от 13.00 часа в 211 зала на Ректората
 • на 28.10.2015 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората 
 • на 21.10.2015 г. от 11.30 часа в 219 зала на Ректората 
 • на 21.10.2015 г. от 10.00 часа в 219 зала на Ректората 
 • на 14.10.2015 г. от 9.00 часа в 309 зала на Ректората 
 • на 12.10.2015 г. от 13.30 часа в 309 зала на Ректората 

Публична защита на дисертационния труд на Александър Горчев Александров за придобиване на образователната и научна степен доктор 

 • на  03 09.2015 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората
 • на 26.06.2015 г. от 15.00 ч. в 309 зала на Ректората
 • на 05 юни 2015 г. от 09.00 часа в 219 зала на Ректората

Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. Ирена Димитрова Костадинова за придобиване на образователната и научна степен доктор 

 • на 28.05.2015 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората 

Кръгла маса на тема: "Пролетни празници на духовността"

 • на 28.05.2015 г. от 9.00 часа в 309 зала на Ректората

XXII-ри "Епископ-Константинови четения"- "Непознатият съсед"

 • на 21.05.2015 г. от 9.00 часа в 309 зала на Ректората  

Практико-приложен семинар на тема: Публицистика зад граница - публицистика без граници

 • на 19 май 2015 г. от 13.00 часа в 219 зала на Ректората 

Научно-практически семинар на тема "Древност и настояще (Тюркска митология. Транслатология)"

 • на 19.05.2015 г. от 10.00 часа в 305 зала на Корпус 2

Практико-приложен семинар със студенти и преподаватели на тема: Документалната драма - журналистиката срещу театъра

 • на 14 май 2015 г. от 13.00 часа в 219 зала на Ректората

Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. Илонка Христова Стоянова за придобиване на образователната и научна степен доктор

 • на 17 април 2015 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората

Публична лекция на проф. д-р Румяна Тодорова на тема: "Рекламата и нещата от живота" (културни аспекти в рекламния дискурс)

 • на 15.04.2015 г. от 14.00 часа в 219 зала на Ректората 

Публична лекция на доц. д-р Мийрям Салим на тема: "Турският език в светлината на писмените паметници на арабско писмо"  

 • на 02.04.2015 г. от 14.00 часа в зала 08 на Корпус 2.

Публична лекция на проф. д-р Татяна Чалъкова на тема: "Модели на познанието: ДЪРВО-КОРЕНИЩЕ/РИЗОМА" 

 • на 02.04.2015 г. от 13.00 часа в зала 08 на Корпус 2.

Катедрата по руски език и Центърът по русистика организират научно-практически семинар на тема: "Русское декоративно-прикладное искусство как реализация представлений о мире"

 • на 25.03.2015 г. от 14.00 часа в Актовата зала на Корпус 2.

Катедрата по руски език и Центърът по русистика обявяват Конкурс за превод

Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. Красимира Колева за придобиване на образователната и научна степен доктор 

 • на 16.03.2015 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората

Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. Деяна Пенева за придобиване на образователната и научна степен доктор  

 • на 16.03.2015 г. от 14.00 часа в 211 зала на Ректората

Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. Ембие Кязимова за придобиване на образователната и научна степен доктор 

 • на 27.02.2015 г. от 14.00 часа в зала 105 А на Корпус 2 на Шуменсия университет 

Конкурс за есе на тема "Война и мир"

Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. Тодорка Симеонова Вълчева за придобиване на образователната и научна степен доктор

 • на 20 февруари 2015 г. от 10.00 часа в 111 кабинет на Ректората 

Публична защита на дисертационния труд на Иван Валентинов Иванов  за придобиване на образователната и научна степен доктор

 • на 19 февруари 2015 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората 

Публична академична лекция на проф. д-р Марияна Стефанова на тема: Метаинформационни структури в българското речево общуване

 • на 17 декември от 13.00 часа в 111 зала на Корпус 2

Научно-практически семинар за студенти "СИМВОЛИ И ЗНАЦИ НА РУСКАТА КУЛТУРА"

 • на  10 декември от 16.00 часа в зала 08 на Корпус 2

Практико-приложен семинар на тема: "Журналистика без думи" със Стилиян Иванов

 • на 28 ноември 2014 г. от 13.30 часа в 219 зала на Ректората 

Публична лекция на Кристин Шайо (Швейцария) на тема: "Кратка история на Православната църква в Западна Европа през ХХ век"

 • на 03 ноември 2014 г. от 15.00 часа в 119 зала на Ректората

Кръгла маса на тема: ПРОБЛЕМИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯ”

 • на 24.10.2014 г. от 14.00 часа в Актовата зала на Корпус 2

Публична защита на дисертационния труд на Янислав Йорданов Тачев за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

 • на 08.10.2014 г. от 14.00 часа в зала 309 на Ректората

Докторантски семинари на ФХН: Лекции по дисциплината "Компютърна текстообработка" и Лекции по дисциплината "Мултимедийни технологии в хуманитаристиката"

Публична защита на дисертационния труд на Айля Реджеб Илиязова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

 • на 30.09.2014 г. от 16.30 часа в зала 309 на Ректората

Публична защита на дисертационния труд на Красимира Атанасова Вайс за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

 • на 30.09.2014 г. от 14.00 часа в зала 309 на Ректората

Курс по полски език

Ежегодна награда на името на проф.  д.и.н. Рашо Рашев

Студентско‐преподавателски семинар „Изгубени в превода“

 • на 26 юни 2014 г. от 9.30 часа в Регионална Библиотека, гр. Шумен
 • на 14.06.2014 г. в зала 309 на Ректората
 
 • 21 и 22 май 2014 г., Шумен

Публична академична лекция на проф. д-р Елена Стоянова на тема: Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации”

 • на 19 май 2014 г. от 12.00 часа в зала 08 на Корпус 2 

Докторантски семинар на ФХН: Лекции на доц. д-р Надка Николова по Методология/Основи на научното изследване

 • на 14 и 16 май 2014 г. от 13.00 до 16.00 часа в зала 201 на Ректората

ІІІ-ти студентски и  докторантски четения "ДЕЛОТО НА СЛАВЯНСКИТЕ ПЪРВОАПОСТОЛИ И ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ", посветени на 1150-годишнината от покръстването на българите

 • на 28.05.2014 г. от 13.00 часа в зала 309 на Ректората

Публична академична лекция на проф. д-р Росица Ангелова на тема: "Шумен и шуменци в правителствата на България 1879-1944 г."

 • на 07.05.2014 г. от 14.00 часа в 208 зала на Ректората

Научно-практически семинар на тема: Древност и настояще (Тюркска митология. Проблеми на съвременния турски език)

 • на 28.04.2014 г. от 18.00 часа в зала 305 на Корпус 2

Творческа вечер на тема: Сърце, ти за всичко си едно ... (Концептът сърце в турската и руската лингвокултура )

 • на 29.04.2014 г. от 18.00 часа в 08 кабинет на Корпус 2

Катедрата по журналистика и масови комуникации организира Майсторски клас с Валентина Войкова

 • на 17.04.2014 г. от 13.15 часа в 217 зала на Ректората

Кръгла маса на тема: "Краезнанието, филологическото образование и електронните ресурси"

 • на 14.04.2014 г. от 13.00 часа в Регионална библиотека Стилиян Чилингиров

Публична лекция на доц. д-р Стефан Минков на тема: "1914 - първите месеци от Голямата война"

 • на 11 април 2014 г. от 14.00 часа в зала 219 на Ректората

Сбирка на студентското краеведско дружество

 • на 31.03.2014 г. от 12.00 часа в 201 кабинет на Ректората

Конкурс за есе на тема: „РОССИЯ И БОЛГАРИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ”

Центърът по русистика и Катедрата по руски език обявяват Конкурс за превод

Конкурс за есе на тема: ЧТО Я ЗНАЮ О РОССИИ?

Публична лекция на доц. д-р Стефан Стефанов на тема: “Празникът Рождество Христово - историческо развитие и литургически аспекти 

 • на 19 декември 2013 г. от 16.00 часа в 119 зала на Ректората

Рождественски четения

 • на 19 декември 2013 г. от 9.15 часа в 309 зала на Ректората

Новогодишен Капустник, организиран от студенти-русисти

 • на 18 декември 2013 г. от 15.00 часа в Актовата зала на Корпус 2

Презентация на дисертационния труд на докторантката Айля Илиязова на тема: “Ценностни ориентации в немската и българската фразеология”

 • на 10 декември 2013 г. от 17.00 часа в 309 зала на Ректората 

Международен симпозиум св. Св. Кирил и методий и Българският златен век

 • от 1 до 3 ноември в Община Велики Преслав

Втори студентски и докторантски научни четения "Лицата на Шуменската книжовноезикова школа през Възраждането" 

 • на 30.10.2013 г. от 14.00 часа в зала 309 на Ректората

Втори студентско-преподавателски семинар по турска литература „Откак ме озари любов…”

 • на 18.10.2013 г. от 10.00 часа в зала "Изкуство" на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" 

Кръгла маса на тема "Традиции и новаторство в българската русистика"

 • от 11 до 13 октомври 2013 г. 

Публична лекция на доц. д-р Цветана Иванова на тема "Училищното историческо образование и предизвикателствата на съвременния свят"

 • на 30.10.2013 г. от 13.00 часа в 219 зала на Ректората

Публична лекция на проф. д-р Стоян Витлянов на тема "Археологически данни за урбанизацията на Велики Преслав през ІХ-Х век"

 • на 05.07.2013 г. от 11.30 часа в 219 зала на Ректората

Във връзка с реализацията на проект “BG051PO 001-3.3.07-0002 Студентски практики” на 05 юни 2013 г. ще се проведат срещи със студентите от ФХН (I, II и III курс) по следния график:

 • 10.00-11.00 ч. - Английска филология, Корпус 2-305 зала.
 • 11.00-12.00 ч. - Приложна германистика, Турска филология, Руска филология, Приложна лингвистика, Корпус 2-305 зала.
 • 13.00-14.00 ч. - Журналистика, Връзки с обществеността – К1-зала 219.
 • 14.00-15.00 ч. - История, Археология, Теология, История и география – К1-зала 219.
 • 15.00-16.00 ч. – Българска филология, Български език и руски език, Български език и история – К1-зала 219.

Докторантски семинар на ФХН с участието на доц. д-р Надка Николова 

 • на 17.05.2013 г. от 14.00 часа в 208 зала на Ректората

Публична лекция на проф. д-р Ивайло Петров на тема "Живият литературен процес като история на съвременната руска литература"

 • на 15.04.2013 г. от 15.00 часа в 219 зала на Ректората

Публична лекция на доц. д-р Тодор Тодоров на тема "Владетелската институция в българското ханство-царство (края на VІІ-началото на ХІв.)"

 • на 10.04.2013 г. от 15.00 часа в 219 зала на Ректората

Рождественски четения 

 • на 20.12.2012 г. от 13.00 часа в 309 зала на Ректората

Връчване на дипломи във Факултета по хуманитарни науки

 • на 05.12.2012 г. от 11.00 часа в 202 зала на Ректората

Студентски и докторантски научни четения "Българолюбецът Юрий Иванович Венелин", посветени на 210-годишнината от рождението на учения

 • на 04.12.2012 г. от 16.00 часа в зала "С. Доброплодни", НЧ "Добри Войников 1856"

Публичня лекция на доц. д-р Теменуга Тенева на тема "Образоващите отношения на "играта на образите" (world of wordcraft) и "образите на играта" (world of warcraft)"

 • на 30.11.2012 г. от 11.00 часа в зала 219 на Ректората

Докторантски семинар на ФХН с участието на доц. д-р Кирил Симов (БАН) и на доц. д-р Петя Осенова (СУ)

 • на 23.11.2012 г.от 9.00 часа в 309 зала на Ректората

Празник на руската история по повод на отбелязванта в Русия Година на руската история

 • на 20.11.2012 г. от 15.00 часа в Актовата зала на К 2 (Педагогически факултет) на ШУ

Презентация на дисертационния труд на докторантката Севгинар Ибрям на тема: "Когнитивната метафора ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс"

 • на 29.10.2012 г. от 17.00 часа в 309 зала на Ректората

Представяне на книгата на доц. д-р Мария Тихова "Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски"

 • на 25.10.2012 г. от 17.30 часа в Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", гр. Шумен, Фоайе ІІ етаж

Публична лекция на проф. д-р Сава Сивриев на тема: "За християнството, за секуларизацията на културата и за бълграската лирика"

 • на 23.10.2012 г. от 15.00 часа в 309 зала на Ректората

Публична лекция на проф. д-р Веселин Панайотов на тема: "Известни и неизвестни ученици на Кирил и Методий"

 • на 23.10.2012 г. от 14.00 часа в 309 зала на Ректората

Лекция на проф. Магда Карабелова на тема "Проф. Тадеуш Грабовски и граф Адам Тарновски - тяхната мисия, интелектуално и дипломатическо присъствие в България"

 • на 18.10.2012 г. от 11.00 часа в 309 зала на Ректората