КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Специалности във ФХНабв


Бакалавърски специалности:
История и география
Педагогика на обучението по български език и история
Педагогика на обучението по български език и руски език
Педагогика на обучението по история и английски език
Педагогика на обучението по история и география
Английска филология
Българистика и медии
Българска филология
Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване
Приложна германистика
Приложна лингвистика - Английски език и немски език
Приложна лингвистика - Английски език и руски език
Приложна лингвистика - Руски език и турски език
Приложна лингвистика - Турски език и немски език
Приложна лингвистика - Турски език и руски език
Руска филология
Руска филология и социална работа
Руска филология и туризъм
Руска филология с бизнес комуникация
Турска филология
Турска филология с бизнес комуникация
Археология
История
Теология
Връзки с обществеността
Журналистика
Журналистика и реклама
Медии и връзка с обществеността
Магистърски програми:
Педагогика на обучението по история и география - магистърска програма Краезнание
Педагогика на обучението по чужд език - магистърска програма Чуждоезиково обучение (английски език)
Английска филология - магистърска програма Англицистика и масови комуникации
Английска филология - магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
Английска филология - магистърска програма Лингвистика и превод
Българска филология - магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности
Българска филология - магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
Българска филология - магистърска програма Редакторство и коректорство
Българска филология - магистърска програма Семиотика на културата
Немска филология - магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
Немска филология - магистърска програма Лингвистика и превод
Руска филология - магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
Руска филология - магистърска програма Лингвистика и превод
Турска филология - магистърска програма Балканистика
Турска филология - магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
Турска филология - магистърска програма Лингвистика и превод
Археология - магистърска програма Археология
Археология - магистърска програма Културно-историческо наследство и туризъм
История - магистърска програма История на Югоизточна Европа
История - магистърска програма Културно-историческо наследство и туризъм
Теология - магистърска програма Теология
Връзки с обществеността - магистърска програма PR - сценични изкуства
Връзки с обществеността - магистърска програма PR в публичната администрация
Връзки с обществеността - магистърска програма Фотография и реклама
Журналистика - магистърска програма Журналистика
Журналистика - магистърска програма Фотография и реклама