КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Деканско ръководствоабв

Декан: доц. д-р Вежди Хасанов
Кабинет: Корпус 3, кабинет 201
Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 160
Факс:  +359 54 860 207
E-mail: v.hasanov@shu.bg
Приемно време: понеделник от 10 до 12ч. и сряда от 13 до 15 ч.

Зам.-декан по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав: доц. д-р Корнелия Тодорова
Кабинет: Корпус 3, кабинет 212
Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 165
Факс :  +359 54 860 207
E-mail: k.todorova@shu.bg
Приемно време: понеделник от 09 до 11 ч. и четвъртък от 14  до 16 ч.

Зам.-декан по учебната дейност: доц. д-р Теодоси Теодосиев
Кабинет: Корпус 3, кабинет 211
Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 165
Факс :  +359 54 860 207
E-mail: t.teodosiev@shu.bg
Приемно време: вторник от 10 до 12 ч. и четвъртък от 09 до 11 ч.

Зам.-декан по НИД и международно сътрудничество: доц. д-р Радостина Енчева
Кабинет: Корпус 3, кабинет 211
Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 165
Факс :  +359 54 860 207
E-mail: r.encheva@shu.bg
Приемно време: I седмица - сряда от 09 до 11 ч. и петък от 10 до 12 ч.                    
II седмица - сряда от 10 до 12 ч. и петък от 10 до 12 ч.

Главен координатор на деканското ръководство: главен специалист Радостина А. Адамидовска

  • Кабинет: Корпус 3, кабинет 202
  • Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 150
  • Факс: +359 54 860 207
  • E-mail: r.adamidovska@shu.bg