КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Специалности ФМИабв


Бакалавърски специалности:
Икономика и математика
Информационни технологии, информатика и математика
Математика и информатика
Педагогика на обучението по математика и информатика
Икономика
Бизнес математика
Математика
Стопанска математика
Бизнес информатика
Икономическа информатика
Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Магистърски програми (след Бакалавър) :
Педагогика на обучението по математика и информатика - магистърска програма Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии
Педагогика на обучението по математика и информатика - магистърска програма Педагогика на обучението по математика
Педагогика на обучението по математика и информатика - магистърска програма Педагогика на обучението по математика и информатика
Икономика - магистърска програма Европейски фондове и програми
Икономика - магистърска програма Икономика и управление на бизнеса
Икономика - магистърска програма Корпоративни финанси и счетоводство
Икономика - магистърска програма Маркетинг
Икономика - магистърска програма Управление на проекти и програми
Бизнес математика - магистърска програма Статистика и иконометрия
Математика - магистърска програма Алгебра
Математика - магистърска програма Анализ
Математика - магистърска програма Стопанска математика
Информатика - магистърска програма Мултимедийни технологии
Информатика - магистърска програма Софтуерни технологии
Информатика - магистърска програма Софтуерно инженерство
Магистърски програми (след Професионален бакалавър):
Информатика - магистърска програма Софтуерни технологии