КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Катедриабв

ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА: проф. д-р Светла Станкова

Телефон за връзка: 0898 714 991

Приемно време: Петък 12.00 - 14.00 ч.

Специалист: Анелия Атанасова-Колева

Кабинет: Корпус 1, кабинет 401

Телефон за връзка: 0895 522 543

Email: a.koleva@shu.bg

Email на катедрата: geo@shu.bg

Профил във Фейсбук: https://www.facebook.com/tourism.geography.acad/

Сайт на катедрата за международни конференции: http://geo.shu.bg/bg/privedstvie.html

История на географията в ШУ: http://shu.bg/sites/default/files/drugi/geografia_v_shu.pptx