КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Катедриабв

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА: проф. д-р Димчо Захариев Иванов

Кабинет: Корпус 1, кабинет 205

Телефон: 054 830 495 / вътр. 225

Специалист: Севелина Александрова Стоянова

Кабинет: Корпус 1, кабинет 403

Телефон за връзка:054 830495 / вътр. 114

Мобилен телефон: 0895 522 540

Email: s.stoianova@shu.bg

Сайт: http://anrzshu.oxxy.com/plant-protection