КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Катедриабв

ХИМИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА: проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Кабинет: Корпус 3, стая 302

Телефон: 054 830 495 / вътр. 222; 155

Специалист: Борислава Павлова

Кабинет: Корпус 1, кабинет 411

Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 272

Мобилен телефон: 0894451342

Email: b.pavlova@shu.bg