КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Деканско ръководствоабв

Декан: доц. д-р Петинка Галчева

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
 • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 325, 362
 • e-mail: p.galcheva@shu.bg
 • приемно време: понеделник 11-13 часа

http://shu.bg/sites/default/files/stefka/divider.png
Зам.-декан по учебна дейност: доц. д-р Росица Владева

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
 • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 330, 397
 • e-mail: r.vladeva@shu.bg
 • приемно време: петък 10-12 часа

http://shu.bg/sites/default/files/stefka/divider.png
Зам.-декан по научноизследователска и художествено-творческа дейност: проф. д-р Цветеслава Иванова

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
 • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 330, 244
 • e-mail: ts.ignatovaivanova@shu.bg
 • приемно време: вторник 13-15 часа

http://shu.bg/sites/default/files/stefka/divider.png
Зам.-декан по акредитация и качество: проф. д-р Димчо Захариев

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
 • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 330, 225
 • e-mail: d.zahariev@shu.bg
 • приемно време: петък 10-12 часа

http://shu.bg/sites/default/files/stefka/divider.png
Главен координатор на деканското ръководство: Вергиния Тодорова

 • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
 • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 325
 • e-mail: fpn@shu.bg