КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Съобщенияабв

Публична лекция на проф. д-р Веселин Александров Арнаудов

ТемаОт интегрирана растителна защита към интегрирано плодово производство - състояние и перспективи

Дата: 14 май 2019 г., 14,00 ч.

Зала: 419, Корпус 1


Публична лекция на проф. д-р Димчо Захариев Иванов

ТемаНеобикновените растения

Дата: 13 февруари 2019 г., 11,00 ч.

Зала: 419, Корпус 1


Публична лекция на доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева

ТемаИзтъняване и стабилност на пенни филми

Дата: 3 декември 2018 г., 15,00 ч.

Зала: 316, Корпус 1


Публична лекция на проф. д-р Светла Димитрова Станкова

Тема: Кватернерна геодинамика на източната част от Българската континентална микроплоча

Дата: 12 октомври 2018 г., 9.00 ч.

Зала: 121, Корпус 1


Публична лекция на проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

Тема: Желанията ни като обект на културната география

Дата: 12 октомври 2018 г., 9.30 ч.

Зала: 121, Корпус 1


Публична лекция на проф. д-р Димитър Тодоров Владев

Тема: Релефната повърхност – динамична квазиравновесна геограница

Дата: 12 октомври 2018 г., 10.00 ч.

Зала: 121, Корпус 1


Публична лекция на доц. д-р Ивайло Любомиров Владев

Тема: Географски аспекти на демографската ситуация в България

Дата: 12 октомври 2018 г., 10.30 ч.

Зала: 121, Корпус 1


Публична лекция на доц. д-р Милена Петрова Стоянова

Тема: СПА и УЕЛНЕС туризма в България

Дата: 12 октомври 2018 г., 11.00 ч.

Зала: 121, Корпус 1


Публична лекция на проф. д-р Николай Добринов Начев

Тема: Антропология на екологията

Дата: 20 април 2018 г., 14,30 ч.

Зала: 202, Корпус 1


Публична лекция на доц. д-р Дарина Христова Бъчварова

Тема: В света на многоножките

Дата: 20 март 2018 г., 13,00 ч.

Зала: 309, Корпус 1


Публична лекция на доц. д-р Пенка Атанасова Момчилова-Стойчева

Тема: Биологичният метод за борба с вредителите по земеделските култури - алтернатива на химичния метод

Дата: 16 октомври 2017 г., 14,00 ч.

Зала: 202, Корпус 1


Публична лекция на доц. д-р Доротея Любенова Василева - Кюркчиева

Тема: Роля на двойните звезди на ексцентрични орбити за съвременната астрофизика

Дата: 30 септември 2017 г., 15,30 ч.

Зала: Заседателна зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

Тема: Многоцветно фотометрично поведение на избрани звезди преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел

Дата: 30 септември 2017 г., 15,00 ч.

Зала Заседателна зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Борислав Станишев Борисов

Тема: Теория срещу експеримент или откриването на планетите - джуджета

Дата: 30 септември 2017 г., 14,30 ч.

Зала: Заседателна зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Радка Томова Георгиева-Николова

Тема: Биогенни елементи и витамини

Дата: 07 декември 2016 г., 12,00

Зала: 419, Корпус 1 на ШУ


Публична лекция на доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

Тема: Етноботаниката – традиции и съвременност

Дата: 12 декември 2016 г., 13,00 ч.

Зала: 309, Корпус 1 на ШУ


Публична лекция на доц. д-р Александър Ставрев Дойчинов

Тема: Стресът в нашия живот

Дата: 16 ноември 2016 г., 13,00 ч.

Зала: 309, Корпус 1 на ШУ


Публична лекция на доц. д-р Росица Цанкова Владева

ТемаЦенностите в географското образование

Дата: 4 ноември 2016 г., 15,00 ч.

Зала: 309, Корпус 1 на ШУ


Публична лекция на проф. д-р Христомир Йорданов Христов

Тема: Термодинамични модели за химично равновесие в геохимични системи. Теория и практика.

Дата: 01 октомври 2016 г., 10,00ч.

Зала: Заседателна зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на проф. д-р Валентин Любенов Велев

Тема: Калориметрични изследвания на модифицирани едноосно ориентирани полимерни обекти

Дата: 26 септември 2015 г., 09,45 ч.

Зала: 55, ДИКПО - Варна


Публична лекция на проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Тема: Как млечнокиселите бактерии могат да победят корозията?

Дата: 26 септември 2015 г., 11,00 ч.

Зала: Заседателна зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на проф. д-р Радослав Илиев Иванов

Тема: Дифузионни покрития като корозионни инхибитори

Дата: 26 септември 2015 г., 10,30 ч.

Зала: Заседателна зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на проф. д-р Жана Крумова Ангарска

Тема: Тънки течни филми DLVO  и не-DVLO - компоненти на разклинящото налягане

Дата: 26 септември 2015 г., 09,45 ч.

Зала: Заседателна зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

Тема: Количествен елементен анализ  на лечебни растения събрани от Шуменското плато

Дата: 26 септември 2015 г., 11,00

Зала: 55, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Ваня Петрова Колева

Тема: Antiproliferative and apoptotic activity of Br-containing oxaphosphole

Дата: 27 септември 2015 г., 11.20 ч.

Зала: Заседателна зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева

Тема: Репутацията - уникален стратегически актив

Дата: 25 септември 2015 г., 15,45 ч.

Зала: Актова зала "Панчо Владигеров", Корпус 2 на ШУ


Публична лекция на проф. д-р Христо Йорданов Христов

ТемаСветодиоди - приложение

Дата: 24 септември, 2015 г., 16,00 ч.

Зала: 310, Корпус 1 на ШУ


Публична лекция на доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов

Тема: On the Biochemical Mechanism of Action of the Organophosphorus Poisons

Дата: 27 септември 2014 г., 11,00 ч.

Зала: Актова зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Милен Бойчев Иванов

Тема: Selenium - its content in soilq health risks and role antifxidant protektion of cells

Дата: 27 септември 2014 г., 12,00 ч.

Зала: Актова зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Николай Добринов Начев

Тема: Прескачане на препятствия в науката, или възможен ли е старт на успешна международна кариера при нисък бюджет

Дата16 май 2014 г., 10,30 ч.

Зала: 202, Корпус 1 на ШУ


Публична лекция на доц. д-р Петя Николаева Петкова

Тема: В света на 3d и 4d елементите

Дата: 20 ноември 2013 г., 13,00 ч.

Зала: 419, Корпус 1 на ШУ


Публична лекция на доц. д-р Веселка Сидерова Радева

Тема: Обучението по природни науки и връзката средно-висше образование

Дата: 05.10.2013 г., 10,00 ч.

Зала: 518, Корпус 3 на ШУ


Публична лекция на доц. д-р Марина Николаевна Московкина

Тема: Възможности за моделиране на хроматографско ретентно свойство с помощта на хемометричен подход QSRR

Дата: 28 септември 2013 г., 11,00 ч.

Зала: Актова зала, ДИКПО - Варна


Публична лекция на доц. д-р Росица Димитрова Давидова

Тема: Черупчестите амеби (Amoebozoa, Rhizaria): разнообразие и разпространение

Дата: 28 септември 2013 г., 12,00 ч.

Зала: 55, ДИКПО - Варна