КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Научни конференцииабв

Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“ 12-14.11.2015

География, регионално развитие и туризъм

Научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм" 27-29 ноември 2020

Научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм" 25-26 октомври 2019

Научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм" 23-24 ноември 2018

География, регионално развитие и образование

Научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и образование" 03-04 ноември 2017

 - Програма

 - Пълен текст на докладите

Географски науки и образование

Шеста междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“ 15 декември 2017

- Програма

- Пълен текст на докладите

Пета междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“ 4-5 ноември 2016

- Програма

Четвърта междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“ 30-31 октомври 2015

- Програма

Трета международна конференция „Географски науки и образование” 12 септември 2014

- Програма

Втора международна конференция „Географски науки и образование” 1-2 ноември 2013

- Програма

Международна конференция „Географски науки и образование” 19-20 октомври 2012

Тематични направления

 - Природна география

 - Обществен география

 - Географско образование

Програма

Географски хоризонти

Трети междууниверситетски студентски научен семинар "Географски хоризонти" 11 май 2019

Втори междууниверситетски студентски научен семинар "Географски хоризонти" 31 март - 01 април 2018

Междууниверситетски студентски научен семинар "Географски хоризонти" 16 април 2014

 

Екология и околна среда

Осма студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 24-25 април 2020

Седма студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 20 април 2019

Шеста студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 20-21 април 2018

Пета студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 21-22 април 2017

Четвърта студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 22-23 април 2016

Трета студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 24-25 април 2015

Втора студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 16-17 май 2014

Първа студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013

От Атома до Космоса

VIІI Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса” - 15-16.05.2020 г.

VIІ Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса” - 17-18.05.2019 г.

VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до Космоса" - 4-5 май 2018

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до Космоса" - 12-13 май 2017

IV Национална студентска научна конференция с участие на ученици „От Атома до Космоса” 19-20 май 2016

III Национална студентска научна конференция с участие на ученици „От Атома до Космоса” 15-16 май 2015

II Национална студентска научна конференция „От Атома до Космоса” 15-16 май 2014

I Национална студентска научна конференция „От Атома до Космоса” 16-17 май 2013

Природни науки

XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2019“ (NCNS2019) 4 - 6 октомври 2019

XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“ (NCNS2018) 5 - 7 октомври 2018

XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017“ (NCNS2017) 29 септември - 1 октомври 2017

XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2016“ (NCNS2016) 30 септември-2 октомври 2016

XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2015“ (NCNS2015) 25-27 септември 2015

XII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2014“ (NCNS2014) 26-28 септември 2014

XI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2013” (NCNS2013) 27-29 септември 2013

X Национална конференция с международно участие „Природни науки 2012”, (NCNS2012) 28-30 септември 2012

Национална конференция „40 години Шуменски университет „Епископ К. Преславски” 13-14 септември 2011

ІХ Национална конференция „Природни науки 2010” 24-26 септември 2010

VIII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2009” 2-3 октомври 2009

VII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2008” 25-28 септември 2008

Научна конференция с международно участие „Природни науки 2007”, 28-30 септември 2007

Научна конференция „Природни науки 2006“ 28-30 септември 2006

Научна конференция „Природни науки 2005” 30 септември-3 октомври 2005

Научна конференция с международно участие „Природни науки 2004” 21-22 май 2004

Научна конференция „Природни науки 2003” 21-22 май 2003