КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Партньориабв

Аквахим АД – София
Аграра ООД – Варна
Аристур ЕООД – Шумен
Археологически музей „Велики Преслав”
Българска Агенция по Безопасност на Храните
Васкони Травел ЕООД – Шумен
Глобъл Технолоджи ЕООД – Варна
Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“
Земеделски институт – Шумен
Земеделско дружество „Агромар България” ЕООД
ЗП ”Живко Иванов Жеков” – с. Салманово, общ. Шумен
ЗП ”Пенчо Иванов”
Земеделско стопанство „Терра“ ООД – Нови пазар
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН
Институт по астрономия на БАН
Институт по океанология на БАН
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН
Институт по биофизика на БАН
Институт по микробиология на БАН
Институт по органична химия с център по фитохимия на БАН
Карлсберг България АД – София
Кметство в село Професор Иширково, общ Силистра
Комплексен онкологичен център – Шумен ЕООД
Лавена АД – Шумен
Луна 20 АД – Варна
МБАЛ Шумен АД
Национален институт по геофизика, геодезия и география на БАН
Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник“ – Шумен
Опитна станция по земеделие – Хан Крум ДП
Парк-хотел „Кьошкове”
Пестицид EOOД – Шумен
Пионер Семена България ЕООД – София
Престиж Травел ЕООД – Варна
Проген ООД – София
Регионален исторически музей – Шумен
Регионална здравна инспекция – Шумен
Регионална инспекция по околна среда и води – Шумен
Регионална лаборатория към ИАОС  
Ресторант „5-ти километър” – Шумен
СД „Братя Москоянови и сие“ – Бяла
ТК „Черно море – Елит” – Варна
Уелнес комплекс „Островче” –  с. Островче, общ. Разград
Фарма Вет ООД – Шумен
Хама ЕООД – хотел БестУестърн Парк – Варна
Хама ЕООД – хотел БестУестърн Прима – Варна
Хотел „Акцион” – Шумен
Хотел „Арт хотел Нирвана” – Шумен
Хотел „Бохеми” – Шумен
Хотел „Замъка” – Шумен
Хотел „Контеса” – Шумен
Хотел „Юнона” – Шумен
Хотел-ресторант „Миналият век” – Шумен
Хотел-ресторант „Шумен” – Шумен
NAVTEQ – България

 

Училища:

ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – Шумен
ІІІ ОУ „Димитър Благоев” – Шумен
ПГ по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен
ПГ по по строителство, архитектура и геодезия – Шумен 
ПГ по икономика – Шумен
ПМГ „Нанчо Попович“ – Шумен
СУ „Васил Левски“ – Шумен
СУ „Йоан Екзарх Български” – Шумен
СУ "Сава Доброплодни"  Шумен 
СУ „Трайко Симеонов” – Шумен