КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Докторски програми ФТНабв

Катедра "Управление на системите за сигурност"

Докторска програма "Корпоративна сигурност"

Учебен план 2020 г.

Учебен план 2017 г.

Квалификационна характеристика

Докторска програма "Организационна сигурност"

Учебен план 2020

Учебен план 2017

Квалификационна характеристика

Докторска програма "Административна сигурност"

Учебен план 2020

Учебен план 2017

Квалификационна характеристика

 

 

Катедра "Комуникационна и компютърна техника"

Докторска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"

Учебен план 2020 г.

Учебен план 2017 г.

Квалификационна характеристика

Докторска програма "Комуникационни мрежи и системи"

Учебен план 2020

Учебен план 2017

Квалификационна характеристика

Докторска програма "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката"

Учебен план 2020

Учебен план 2017

Квалификационна характеристика

Докторска програма "Радиолокация и радионавигация"

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

 

 

Катедра "Геодезия"

Докторска програма 02.16.01 "Обща, висша и приложна геодезия"

Учебен план 2020 г.

Учебен план 2017 г.

Квалификационна характеристика

Докторска програма 02.16.03 "Картография (вкл. тематично географско картографиране)"

Учебен план 2020

Учебен план 2017

Квалификационна характеристика

Докторска програма 02.16.05 "Фотограметрия и дистанционни методи"

Учебен план 2020

Учебен план 2017

Квалификационна характеристика

Докторска програма 02.16.07 "Земеустройство (включително кадастър и оценка на недвижими имоти)"

Учебен план 2020

Учебен план 2017

Квалификационна характеристика

 

 

Катедра "Инженерна логистика"

Докторска програма "Корпоративна сигурност"

Учебен план 2020 г.

Учебен план 2018 г.

Квалификационна характеристика