КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Партньориабв

Факултетът по технически науки към Шуменския yниверситет „Епископ Константин Преславски” е установил и развива делови отношения със следните организации:
 • Military University of Technology, гр. Варшава, Полша
 • Military Technical Academy, гр. Букурещ, Румъния,
 • Асоциация по Бионика, Протезиране и Ортезиране, гр. Рига, Латвия,
 • Технически Университет, гр. София, България,
 • Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Факултет по Електротехника, Електроника и Автоматика, гр. Русе, България,
 • Технически Университет, гр. Варна, България,
 • Военна академия „Г. С. Раковски”, гр. София, България,
 • Институт за перспективни изследвания за отбраната, гр. София, България,
 • Институт за космически изследвания, БАН,
 • Национален Военен Университет „В. Левски”, България,
 • Висше военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, България,
 • Бургаски Университет „Асен Златаров” гр. Бургас, България,
 • Бургаски Свободен Университет, гр. Бургас, България,
 • Фирма „Черно море – АД”, гр. Шумен, България,
 • Фирма „Шумел –МАД” , гр. Шумен, България,
 • Фирма „Телепол –ЕOOД”, гр. Шумен, България,
 • Фирма „АЛКОМЕТ АД”, гр. Шумен, България,
 • Фирма „МАДАРА АД”, гр. Шумен, България,
 • Фирма „РЕМО АД”, гр. Шумен, България.

Списък на договорите за сътрудничество на ФТН по професионални направления с фирми и институции