КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Специалности ФТНабв


Бакалавърски специалности:
Компютърни технологии за автоматизация на производството
Комуникационни и информационни системи
Радиокомуникационна техника и технологии
Сигналноохранителни системи и сигурност
Сигналноохранителни системи и технологии
Геодезия
Инженерна логистика
Системи за сигурност
Магистърски програми (след Бакалавър):
Компютърни технологии за автоматизация на производството - магистърска програма Компютърни технологии за автоматизация на производството
Комуникационни и информационни системи - магистърска програма Комуникационни и информационни системи
Радиокомуникационна техника и технологии - магистърска програма Радиокомуникационна техника и технологии
Радиолокационна техника и технологии - магистърска програма Радиолокация и радионавигация
Сигналноохранителни системи и технологии - магистърска програма Сигналноохранителни системи и технологии
Геодезия - магистърска програма Геоматика
Инженерна логистика - магистърска програма Инженерна логистика
Системи за сигурност - магистърска програма Административна и организационна сигурност
Системи за сигурност - магистърска програма Защита на лични данни и класифицирана информация
Системи за сигурност - магистърска програма Информационна сигурност
Системи за сигурност - магистърска програма Управление на кризи и реагиране при бедствия
Магистърски програми (след Професионален бакалавър):
Компютърни технологии за автоматизация на производството - магистърска програма Компютърни технологии за автоматизация на производството
Комуникационни и информационни системи - магистърска програма Комуникационни и информационни системи
Радиокомуникационна техника и технологии - магистърска програма Радиокомуникационна техника и технологии
Радиолокационна техника и технологии - магистърска програма Радиолокация и радионавигация
Сигналноохранителни системи и технологии - магистърска програма Сигналноохранителни системи и технологии
Инженерна логистика - магистърска програма Инженерна логистика