КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Докторски програми ПФабв

    С решение на ФС /Протокол №ФД 02-002/09.10.2017/ във връзка с организацията на учебния процес на докторантите и по-конкретно – обучението им по задължителната дисциплина от образователната дейност, заложена в учебните планове – „Методи на педагогическите изследвания” в последната седмица на aприл 2018 г. и последната седмица на октомври 2018 г. ще се реализира групова форма на обучение за всички докторанти от Педагогическия факултет. Конкретните дати ще бъдат оповестени своевременно на сайта на ШУ.

ДП „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)”

Учебен план 2019

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Методика на обучението по изобразително изкуство”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Методика на обучението по музика”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Методика на обучението по техника и технологии”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „История на педагогиката и българското образование”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Управление на образованието”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Теория на възпитанието и дидактика”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Специална педагогика”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Социална педагогика”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика

ДП „Предучилищна педагогика”

Учебен план 2017

Учебен план 2020

Квалификационна характеристика