КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Поканиабв

За научни форуми

България, 24 април, 2019, гр. Пловдив, организатор - УНИБИТ и Университетска младежка академия за управление на знания: Седми национален семинар на тема "Интелектуалната собственост и дигиталните хора"


България, 10 май 2019 г., гр. Ямбол, организатор - Тракийски университет - Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“: Студентска конференция с международно участие "45 години висше образование – Стара Загора"


Украйна, 27-28 септември, гр. Мелитопол, Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки”, ІV международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы функционирования языка и литературы в современном поликультурном обществе»


България, 14 юни, Шумен, Семинар на тема:  "Представяне на иновативни учебни материали по български език за работа с деца с друг майчин език на 5, 6 и 7 годишна възраст"


България, 13 Март, Конференция на тема : „Перспективи пред стартъпите в България"


Дистанционен формат, 15 Март, 2018г.- Международная научная конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»


Дистанционна форма, 19 Март, 2018г.- Международная научная«ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»


26.04.2018 - XIX конференция за студентско научно творчество с международно участие, организиран от Бургаски свободен университет


Российский государственный гуманитарный университет, 29 март, 2018 - V Всероссийскую научную конференцию Сперанские чтения «Актуальные проблемы управления: история и современность»


Украйна, April 20-21, 2018 - All-Ukrainian Scientific and Practical Conference"DISCUSSION UNDER CONDITIONS OF SOCIO-CULTURAL SPACE CHANGE"


Бургас, 1-2- юни - Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие", организатор: "Бургаски свободен университет"


Украйна, May 2-6, 2018 - 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)


Полша, mаy 10-11, 2018 - 1st International Congress: „Man in the age of contemporary challenges and threats”


България, October 03-06, 2018 - 3rd International Health Sciences and Management Conference


Сърбия, 29 June 2018 - 1st International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (IeCSHSS)


За публикуване на научни статии

Сollection of scientific works “Scientific papers of Berdyansk state pedagogical university. Pedagogical sciences”


Online journals in areas of Arts, Humanities and Social Sciences, and the journal in area of Information Technology - deadline 31.03.2018