КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Дарителиабв

Начало | За контакти | Електронен каталог

 

 
      Частни лица дарили книги на Университетска библиотека:
 
доц. д-р Росен Алексиев
проф. Андрей Андреев
Николай Андриянов
доц. Мария Атанасова-Ангелова
проф. Анастасия Атанасова-Вукова
Георги Г. Атанасов
Виолета Атанасова
А. Баева
Стефан Базелков
Илия Байков
проф. М. Белова
Радослав Л.Бозаджиев
Г. Бонев
доц. д-р Вера Бонева
Надя Бонева
Лина Борджиева
Тодор Бояджиев
Крум Василев
Джина Василева
доц. Милка Василева
проф. Кина Вачкова
Теодора Вендова
Наталия Витанова
доц. д-р Валентин Вичев
проф. Венета Вичева
д-р Димитър Владев
проф. д-р Катя Владимирова
д-р Зорница Ганева
Нейко Генчев
доц. д-р Богдана Георгиева
Йорданка Георгиева
доц. д-р Цветана Георгиева
М. Генчева
Филип Геров
проф. Васил Гелемански
Елена Горостанова
Иван Грудов
Недялка Данчева
Светослав Диамандиев
Деан Евтимов
Нели Димитрова
доц. Николай Димков
Антоний Димов
Душка Димова
проф. дфн Добрин Добрев
Пламен Дойнов
проф. Стефан Желев
доц. О. Занков
проф. Минка Златева
доц. Иван Иванов
Иван Костадинов Иванов /Грудев/
Милко Иванов
Пламен Иванов
проф. Диана Иванова
Евгения Иванова
Елена Иванова
Илинка Иванова
проф. Димитър Игнатовски
Илия Г. Илиев
проф. Н. Илиева
доц. Любомир Йонков
Дучко Йорданов
проф. Иван Йорданов
доц. Йордан Йорданов
Стефан Йорданов
доц. Надежда Йорданова
Уляна Йорданова
Райна Кабаиванска
Георги Казанджиев
Евгений Кандиларов
Соня Кандиларова
проф. д.и.н. Иван Карайотов
Герчо Иванов Каракашев
Петя Караколева
проф. дбн Елена Карова
Илия Кожухаров
проф. Георги Колев
Ваня Колева
Дора Колева
Николай Колишев
Елена Коматова
д-р Константин Т. Константинов
Мадлена Косева
доц. Г. Костов
доц. Ангел Кръстев
доц. Белчо Кръстев
Йонка Кръстева
проф. Ив. Кусев
Димитър Кънев
Павлина Лазарова
д-р Ирена Левкова
Румен Липчев
Георги Мазаджиев
Мариана Малинова
проф. Малчо Малчев
Васил Маринов
д-р Владислав Маринов
Красимир Марков
Даниела Маркова
Илиана Мирчева
Пело Михайлов
доц. Лила Мончева
доц. д-р Георги Д. Нейков
Георги Н. Николов
Елит Николов
Николай Николов
Славчо Николов
Ана Николова
Сашо Нунев
Андрей Павлов
свещеник Иван Павлов
проф. д-р Веселин Панайотов
Благомир Папазов
доц. д-р Марияна Парзулова
доц. Спартак Паскалевски
доц. д-р Лозанка Пейчева
проф. Емилия Пернишка
доц. Г. Петков
Виолета Пенева
Галя Пенева
Добринка Пенева
доц. д-р Йорданка Пенева
Севдалина Петкова
проф. Ивайло Петров
доц. Русанка Петрова
доц. Димитър Попов
Валя Попова
Велка Попова
Проф. Венче Попова
Надя Попова
доц. д-р Николай Проданов
Спас Т. Райкин
доц. Свилен Райков
Маргарита Рачева
Васил Василев Русинов
Алтан Фикрет Садък
проф. д-р Сава Сивриев
Волен Сидеров
проф. Удо Симон
проф. ГаяСимеонова-Конах
проф. Л. Станоев
проф. д-р Йорданка Станчева
Лилия Старева
Аримандритпроф. д-р Павел Стефанов
Марияна Стефанова
проф. д-р Герасим Стоилов
Борислав Стоянов
Пламен Стоянов
доц. д-р Чавдар Танев Стоянов
Нонка А. Стоянова
Анастасия Талева
доц. д-р Стоян Танев
Жени Тачева
КънчоТодоров
доц. Янка Тоцева
проф. Христо Трендафилов
Петко Троев
проф. Д. Тъпков
Иван Й. Узунов
проф. Антон Хаджиатанасов
проф. дфн Иван Харалампиев
ХинкоХинчев
Ангел Христов
проф. Валери Христов
доц. д-р Желязко Христов
доц. Христов Христов
проф. Иван Цонев
проф. Ц. Цанев
Пламен Шуликов
д-р Йордан Щерев
Надежда Янева
доц. М. Якова
 
                         Обществени организации дарили книги на Университетска библиотека:
 
Американски университет – гр. Благоевград
Българска национална телевизия
Българско библейско дружество
Генерално консулство на Русия – гр. Варна
Женска либерална мрежа
Издателска къща Труд и право
Издателство Просвета
Издателство Булвест 2000
Издателство Булфим
Издателство Доби Прес ЕООД
Издателство Интегра
Издателство За буквите - О писменехь
Издателство Труд и право
Издателство Фабер
Издателство Хайни
Индекс ООД – гр. София
Институт Отворено общество
Корпоративна търговска банка
Лесотехнически университет – гр. София
Македонски научен институт – гр. София
Национална комисия за борба с трафика на хора
Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Община Шумен- сектор Култура
Общедоступная библиотека-фонд „Русскоезарубежье“ - Москва
Полски институт – гр. София
Посолство на Кралство Нидерландия
Посолство на Република Казахстан
Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – гр. Сливен
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Съюз на учените в България
Унгарски културен институт – гр. София
Фондация Комунитас – гр. София
Фондация Приятелска подкрепа – гр. Русе
Фондация Репортер – гр. София
Форум „България-Русия“
Художествена галерия "Елена Карамихайлова"
Център по българска ономастика при ВТУ „“Св. св. Кирил и Методий
ЦМЕДШ „Амалипе“ – гр. Велико Търново