КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Електронни базиабв

Начало | За контакти | Електронен каталог

 

 

EBSCO

Academic Search Complete

Мултидисциплинарна научна база данни с пълнотекстов достъп до повече от 8500 списания, 7500 от които с висока научна стойност (peer-reviewed). Базата предлага и достъп до ниво “резюме” за още над 12 500 заглавия.

European Views of the Americas: 1493 to 1750

Библиографска база данни с повече от 32 000 записа на произведения, създадени в Европа и отнасящи се за Северна и Южна Америка. Колекцията се базира върху авторитетната библиография European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750.

GreenFILE

Колекцията от индексирани и реферирани научни и правителствени документи обхваща всички аспекти на човешкото въздействие върху околната среда. Пълнотекстови са над 4700 документа от индексираните 38 4000.

Health Source: Consumer Edition

Пълнотекстова база данни с 836 списания. Обхванати са области като: обществено здравеопазване, популярни лекарствени форми и тяхното приложение, клинична медицина, психология, технологии в медицината и медицинско образование.

Library, Information Science & Technology Abstracts

Библиографска база данни, в която се индексират повече от 560 ядрени списания в областта на библиотечното дело, библиометриката и мн. др.

Teacher Reference Center

Включва 280 анотирани периодични издания в областта на образованието. Широко са застъпени следните теми: оценяване, добри практики, продължаващо обучение, разработване на учебни планове, стандарти, основно и висше образование.

Всички продукти на ЕBSCO HOST предлагат машинен превод на пълнотекстовите документи (в html формат) от английски език на френски, немски, руски и български език.

ВХОД КЪМ EBSCO

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

 

ScienceDirect

(www.sciencedirect.com)

ScienceDirectFreedomCollection е водеща интердисциплинарна колекция насочена към академичната общност. Тя дава достъп до повече от 12,6 млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания, включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп до пълния текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание.

Повече на http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect .

Материалите за промотиране са на: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support/promote-sciencedirect

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

 

Scopus

(www.scopus.com)

Scopus е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация. В Scopus може да бъде направена оценка на списания, автори и институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия.

Scopus включва над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели, общо над 57 милиона библиографски записи; над 3 800 списания със свободен достъп; над 90 хил. книги и информация за статии под печат от над 3 850 списания, материали от конференции, патенти и други ресурси.

Новото в Scopus:

1. Добавени са близо 4 милиона нови статии от преди 1996 г.

2. Има нова метрика на ниво статия.

3. Списанията на отворен достъп са индикирани в базата данни.

Полезни връзки за промотиране на Scopus на: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/promote и материали в помощ на обучението на поребителите на http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/get-started.

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

 

Web of Knowledge

Web of Knowledge е реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика. Базата е достъпна от компютрите в Университета на адрес: http://www.isiknowledge.com

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

 

Mendeley

(www.mendeley.com)

Mendeley (www.mendeley.com) е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF и съставя библиография в изисквания формат за цитиране. Мрежата позволява управление на цитирането; четене, анотиране и водене на бележки; импортиране и организация на документи; споделяне на научна информация и проекти в уеб среда; откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства. На базата на споделената от потребителите информация,​можете да откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на науко​метрична информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2 GB.

Вижте видео ръководствата http://community.mendeley.com/guides

Следете за нова информация за базите данни на​ http://facebook.com/ElsevierBulgaria

и блога "Научни ресурси" http://resursi.blogspot.com.