КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Други библиотеки абв

Начало | За контакти | Електронен каталог

 

 

Виртуална библиотека - България

Българският национален електронен каталог, поддържан от НБКМ, който съдържа почти 900 000 записа с библиографските описания на публикации в България - книги, сборници, статии от списания, ръкописи, електронни издания, дисертации и пр.

ББИА

Сайт на Българската библиотечно-информационна асоциация
Съдържа информация за структурата и дейностите на ББИА, проекти, програми и др. Отразяват се световни новини и теми в библиотечно-информационната сфера.

Асоциация на университетските библиотеки в България (АУБ)

АУБ е създадена през 2000г. по инициатива на Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски“ с основна цел изграждането на единна университетска информационна система в България.

Европейско бюро на библиотечните, информационни и документационни асоциации и институции (EBLIDA)

Бюрото се занимава с въпроси на Европейското информационно общество като авторско право и лицензиране, дигитализация и онлайн достъп, култура и образование.

Американска библиотечна асоциация

Страницата съдържа полезна информация за библиотечни и информационни работници и връзки към американски библиотеки, каталози и бази.

НБКМ

Страницата на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Регионална библиотека - Варна

Страница на Варненската регионална библиотека с нейните издания и каталози.

Библиотеките в България

Богата на информация за библиотеките в България страница, с връзки към каталози, стандарти, нормативни документи и др.

Руска държавна библиотека

Страницата съдържа информационни ресурси, изследвания и публикации, новости и събития

Библиотека на МГУ

Московски държавен университет. Страницата на библиотеката предлага информация и връзки към други страници и каталози на руски език.