КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Полезни връзкиабв

Начало | За контакти | Електронен каталог | Електронно обучение | Галерия

 

 

Бази данни

RePEc(Research Papers in Economics)

RePEC (Research Papers in Economics) е проект, създаден от комбинираните усилия на доброволци от от 75 страни за разпространение на изследвания в икономиката и свързаните науки. В сърцевината на проекта е децентрализирана библиографска база от монографии, статии, книги, глави от книги и софтуер компоненти. Тези материали са групирани в различни услуги в полза на изследователите. Информацията в базата се използва и от други бази и търсещи машини като: Google Scholar, EconLit, Microsoft Academic Search и др.

BLDS(British Library for Development Studies)

Британска библиотека за изследвания в областта на икономическото и социалното развитие. Съдържа около милион материала, повече от половината от които касаят развиващите се страни и не могат да се намерят в други европейски и американски библиотеки. Включва области като: Икономика и финансиране; Помощи; Образование; Население; Енергия; Околна среда; Глобализация; Здраве; Туризъм; Търговия и Индустрия; Миграция; Вода; Градове; Социална политика; Човешки права; Бедност; Пол; Конфликти; и др. Има опция за избиране на интернет изданията на списания със свободен достъп.

Научна електронна библиотека - Русия

Водещ руски информационен портал в областта на науката, технологиите, медицината и образованието. Съдържа резюмета и пълни текстове на повече от 15 милиона научни статии и публикации. Достъпни са електронни версии на над 2300 руски научни и технически списания, повече от 1400 от които са на свободен достъп. Над 6600 списания са разкрити в пълен текст.
Порталът предлага руски индекс за научно цитиране в системата Science Index. Информационното търсене включва различни видове издания, в т.ч. дисертации, книги, отчети и др.

Списания

pulsaragency

Коопериран абонамент за читателски периодични издания на библиотеките в България, членове на Българския информационен консорциум (БИК). Позволява споделен достъп до пълния текст на статии или до съдържанието на различни броеве списания.

Emerald

 

 

Богата колекция от списания в областта на бизнеса, мениджмънта, маркетинга, информационните технологии и др. Има възможност за директно търсене по различни признаци – автор, термини и пр.

DOAJ(Directory of Open Access Journal)

Целта на Directory of Open Access Journals е да се увеличи видимостта на научните списания на свободен достъп. Списанията се разкриват пълнотекстово, без закъснение и покриват всички области на знанието. Източниците са от академичен, правителствен и комерсиален характер.

E-Journals.Org

Предлага връзки към световните електронни списания. Тази база е част от World-Wide Web Virtual Library. Има директория на списанията със свободен достъп в пълен текст(Directory of Open Access Journals). Дисциплините се актуализират и допълват постоянно. Между тях са: Икономикс, История на икономиката и бизнеса, Източно-Европейски изследвания и мн. др. традиционни и нови области на знанието.

Интернет търсачки

Google Scholar

Google Scholar e проект на Google (ноем. 2004) и отговаря на интересите на учени и изследователи. Сега Scholar съдържа над 2 млн записи на книги, статии и резюмета, организирани по области на знанието. Специалистите по информационни продукти прогнозират, че след време Scholar ще конкурира престижните и платени научни бази данни.

academic live

Търсеща машина на Мicrosoft в отговор на Google Scholar. Проектът е анонсиран през април 2006 г. Услугата позволява на студенти, изследователи и преподаватели да търсят информация от широк спектър академични списания и е мощно изследователско средство. Функционалният интерфейс дава възможност да се групират резултатите по автор, списание, дата и други признаци.

Derivatives Intelligence

Това е база данни на Institutional Investor, която предлага ежедневна информация за световните пазари на деривативи в ясно организирани категории: Сделки и търговци; Стратегии „краен потребител“; Правила; Хора и фирми; Клиринг.

scirus

Търсеща машина, която преглежда безплатна дигитална информация и периодични издания. Предоставена е за научната общност от един от най-мощните издатели на научна литература Elsevier.

Altavista

Друга богата и популярна търсачка в Интернет.

ProQuest

Портал, който предлага възможности за търсене на научни публикации, списания, вестници, дисертации и др. Изключително богата колекция с материали от 1986 година насам.

Econ

Българският икономически портал. Предлага богата информация за България, икономически анализи, статистика, бизнес информация, азбучен каталог на фирми, връзки към организации, вестници, университети и пр. в областта на икономиката и бизнеса. Портал, който предлага възможности за търсене на научни публикации, списания, вестници, дисертации и др. Изключително богата колекция с материали от 1986 година насам.

Интернет справочници

Encyclopedia.com

Съдържа много статии с информация във всички области на живота. Безплатен достъп.

Europages

Богат справочник, съдържащ повече от 100 авторитетни източника като енциклопедии, речници и тезауруси с факти, дефиниции, биографии, синоними, етимология, абревиатури.

Червената книга на България

Електронно издание

Съвместно издание на Българска Академия на Науките & Министерство на Околната Среда и Водите

Том I - Растения и гъби
Том II - Животни
Том III - Природни местообитания

Университети

uni-sofia

СУ “Св.Климент Охридски”

uni-svishtov

Стопанска академия “Д. А. Ценов” в Свищов

aubg

Американски университет в Благоевград

unwe.acad.bg

УНСС в София

nbu

Нов български университет

Организации

Българско правителство

Правителствена страница на България

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

Съдържа разнообразна информация в областта на икономиката, труда, екологията и др.

Българска стопанска камара

Страницата съдържа богата информация за икономиката и бизнеса, за проекти и пазари и много полезни връзки.

Българската фондова борса

Предлага информация за фондовия пазар в България, търговията, икономиката, борсови индекси и др.

Eurostat

Eurostat e основен източник на социално-икономически данни за ЕС. Информацията е достъпна на английски, немски и френски езици. Данните са организирани по теми и колекции от документи. Темите са широки статистически категории като: ключови индикатори; обща и регионална статистика; икономика и финанси; население и социални условия; индустрия, търговия и обслужване; външна политика; транспорт; околна среда и добив на енергия; наука и технологии. Статистическите данни и документи са в PDF, под формата на данни и таблици. Таблиците (Tables) са непроменяеми, докато данните (Data) могат да бъдат избирани, преглеждани, организирани и извличани в различни конфигурации.

НСИ

Страницата на НСИ – България. Има рубрика България и светът и статистически данни за други страни.

Financebg

Финансов портал. Предлага финансови новини, икономически анализи, финансови пазари, прогнози, коментари и др.

The World Bank Group

Страницата съдържа статистически данни за различни страни, публикации, документи и доклади и друга финансова информация

EBRD

Европейска банка за реконструкция и развитие.

БНБ

Страницата на БНБ с полезна информация за валути, финанси, анализи, статистика, евроинтеграция.

Finance5

Публикуване на световните икономически новини в реално време на български език. Анализи, специализиран форум, специална секция с видео клипове, календар на финансовите събития и новини, речник със специфична финансова терминология, котировки на валутите в реално време.