КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Актуалноабв

 

Юни 2020

 

Записи на уебинари за Scopus и ScienceDirect на Elsevier

Уебинар: "Aвторовите профили в Scopus и как те помагат да покажете Вашите изследвания?" - Ще се запознаете със създаването на авторовите профили, редактирането им, съвети за гарантиране на тяхната актуалност и как с качествени и количествени показатели да подчертаете въздействието на научните си изследвания: https://www.brighttalk.com/webcast/10439/416727

Уебинара „Архивната колекция по материалознание в ScienceDirect“ по лиценз на МОН. - Ще се запознаете с колекция, която включва 100 влиятелни списания с научна информация по приложна физика и химия, химическо, механично, по гражданско инженерство и електротехника за времето преди 1995 г.: https://brill.com/page/oageneral/general-open-access-information

 

* * *

 

Април 2020

 

Уважаеми читатели,

Във връзка с мерките за ефективно ограничаване разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № РД-10-167/13.03.2020 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“ Ви уведомяваме, че библиотеките на Шуменски университет няма да работят с читатели до 13 май 2020 г. включително.

Студенти на Шуменския университет без регистрация за 2020 г., които желаят да използват електронните ресурси на Библиотеката могат да бъдат регистрирани на е-mail: library@shu.bg, като изпратят своите данни: трите имена, ЕГН, специалност, курс, фак. №, форма на обучение(редовно/задочно), степен(бакалавър/магистър).

Задавайте своите въпроси, всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,30 ч. използвайки нашите телефони:

за Централна библиотека – Корпус 3, тел. 0892 293 501 и

за Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2, тел. 0892 293 502.

УБ на ШУ

 

* * *

 

Безплатни е-ресурси по време на криза

Във връзка със създалата се ситуация много издатели от цял свят отварят своите бази данни с електронни книги, списания и учебни материали, за да подпомогнат студенти и преподаватели по време на въведената дистанционна форма на обучение.

Тук ще намерите връзки към някои от тях: https://bic.bg/bezplatni-e-resursi-po-vreme-na-kriza/

УБ на ШУ

 

* * *

 

Февруари 2020

 

Достъп до базата данни „DynaMed“ на EBSCO

Уважаеми преподаватели,

Български информационен консорциум осигурява възможност за едномесечен пробен достъп през месец март 2020 г. до базата данни DynaMed на EBSCO. DynaMed е ресурс от ново поколение, който подпомага бързото и ефикасно вземане на решения в медицинската практика. На съдържанието на DynaMed се доверяват над 1 милион практикуващи лекари, като се подготвя от 600 признати специалисти от цял свят, които синтезират и анализират наличната медицинска информация в отделните области. Продуктът включва също фармацевтична информация на Micromedex и се допълва ежедневно.

УБ на ШУ

 

* * *

 

Декември 2019

 

Достъп до колекции с електронни книги от BRILL

* Discover Brill’s Open Access Content: https://brill.com/page/discoveroa/discover-brills-open-access-content

* Open Access at Brill: https://brill.com/page/oageneral/general-open-access-information

 

* * *

 

Октомври 2019

 

Достъп до колекции с електронни книги от Edward Publishing

Уважаеми преподаватели,

Имаме възможност за временен достъп до колекция от електронни книги на Emerald Publishing до 31 октомври 2019 г. за 25 академични библиотеки в страната. Тя съдържа 1650 заглавия на английски език в тематични области: икономика, счетоводство, бизнес, околна среда, туризъм, маркетинг, връзки с обществеността, социология, култура, здравеопазване и други. Четенето се осъществява чрез платформа Emerald Insight. За да се достигне само до изданията, до които е осигурен достъп се избира опцията „Only content I have access to“, намираща се в списъка с резултати вдясно. Пълният текст може да се изтегля и разпечатва в .pdf и epub. формат.

УБ на ШУ

 

* * *

 

Юни 2019

 

Достъп до колекции с електронни книги от Edward Elgar Publishing

От 1 юни до 30 юни 2019 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing за 25 институции в страната.

Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи, икономика и финанси, иновации и технологии, образование и методи на обучение, околна среда, политически науки и публична политика, право – практика и обучение, социална политика и социология, урбанизация и регионални изследвания. В колекцията има 11 заглавия с открит достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на временния достъп.

Всички заглавия се достъпват чрез платформа Elgaronline (www.elgaronline.com). Пълният списък заглавия може да се види, като се избере функцията „Browse“ и от помощното меню в дясно се избере опцията „Refine by access“, след което се маркира „All accessible content“. Същите възможности се използват и при прецизиране на списъка с резултати от проведено търсене.

Пълният текст е наличен в .pdf формат и може да се изтегля и разпечатва.

 

* * *

 

Май 2019

 

THE INFORMED LIBRARIAN ONLINE MAY 2019
WHAT'S NEW:

* The Informed Librarian Online is partnering with Emerald Publishing to bring you full-text access to Emerald's library journals. At all times you have free access to all of the Emerald journals and the backfiles of these titles. You can read them, print them, and search for articles at their site. To view and link to the titles, go to https://www.informedlibrarian.com/emeraldaccess.cfm

Every month we will also be highlighting a large number of must-read Emerald articles for you to access full-text. Those links will also be found at https://www.informedlibrarian.com/emeraldaccess.cfm

* The redesigned Informed Librarian Online web site is now live at https://www.informedlibrarian.com/
Take a tour!

Highlights - expanded access for free members: - The archives are open to everyone without a password. The full-text of the articles in the archive are still password-protected for Premium Members only. - ILOSearches are open to everyone without a password and will allow you to see how many results (hits) are in the database. - There is an ILOSearch box on every page of the site to make searching easier, or you can click directly on the Advanced Search link to get to the full search page to do more complex searches. - All of the Picks of the Month found on the left of each screen (with the exception of the Featured Articles), are open to everyone. - The icon at the top of each page will tell you if you are logged in or out. - Our tech column has a new name - Tech Talk.

* We are also now on Facebook! If you "like" us, please "like" us on Facebook at https://www.facebook.com/Informed-Librarian-Online-119000778435325/

------------------------------------

The May 2019 issue of The Informed Librarian Online is now up at our web site.

To view the issue, with all the journal links and all the articles and reports of interest, go to https://www.informedlibrarian.com/this_month.cfm

------------------------------------

CELEBRATING OUR SEVENTEENTH YEAR OF ONLINE PUBLICATION (2003-2019)!
352,000 ARTICLES INDEXED IN ILOSEARCH!

This month's highlights:

* TECH TALK -

This month's column has been written by our columnist Cas Laskowski, Reference Librarian and Lecturing Fellow at J. Michael Goodson Law Library, Duke University School of Law. She discusses smart cities. Read Cas's article at https://www.informedlibrarian.com/bitofbytes.cfm?FILE=bb1905.html

------------------------------------

* FEATURED LIBRARY -

Your library can be profiled here! If you would like to have your library profiled in The Informed Librarian Online, please contact me at arlene@infosourcespub.com

Our latest profile is of the Seattle University Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Seattle, Washington Read the latest profile at https://www.informedlibrarian.com/featuredlibrary.cfm?FILE=flib1905.html

------------------------------------

* FEATURED BOOK -

Hartnett, Eric. Guide to Streaming Video Acquisitions . Chicago, ALA Editions, 2018. 120 pp. https://www.informedlibrarian.com/featuredBook.cfm?FILE=fbk1905.cfm

------------------------------------

* GUEST FORUM -

This article is written by Michael Crumpton who discusses designing library spaces, and why it is important to consider what happens inside the building and how those activities drive us as information professionals. https://www.informedlibrarian.com/guestForum.cfm?FILE=gf1905.html

Coming next issue: Susan Fingerman returns as our special guest!

------------------------------------

* OTHER ARTICLES OF INTEREST -

The Anxious, the Furious, and the Annoyed: https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17670/19501

Crowdfunding for Open Access: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00987913.2018.1472477?needAc...

Data Stewardship Week in an Academic library: An Overview https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17664/19493

Engineering Privacy by Design: Are Engineers Ready to Live Up to the Challenge? https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01972243.2019.1583296?needAc...

Increasing Leisure Reading Among University Students Using E-readers with Audio: https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16991/19515

Predatory Publishing Practices: Is There Life After Beall’s List? https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.ntu.edu.sg/dist/8/644/files/2018/09/...

Using Web Analytics to Assess Traffic to the Mandela Portal: The Case of African Countries https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13614576.2018.1523741?needAc...

What We Talk About When We Talk About Digital Libraries: UX Approaches to Labeling Online Special Collections https://quod.lib.umich.edu/w/weave/12535642.0002.102/--what-we-talk-abou...

Premium Members get ENDLESS PREMIUM FULL-TEXT CONTENT available from Emerald, plus full-text articles from Elsevier (ScienceDirect), Haworth, IOS Press, Sage, IGI-Global, University of Toronto Press and Information Today, that are normally restricted to paid subscribers to these journals.

------------------------------------

* FEATURED ARTICLES -

An Assessment Matrix for Library Makerspaces

The E-book War in Denmark

Evaluating Self-Management Features for Mobile Applications The Evolution of Data Science: A New Mode of Knowledge Production The Fundamentals of Navigating Computer Networks Information Audit as an Important Tool in Organizational Management: A Review of Literature Is Online Consumer Health Information Only Beneficial for the Wealthy and the Educated? A Commentary Open Science - the New Paradigm for Research and Education? Positioning the Academic Library Within the Institution: A Literature Review Predatory Journals on Trial: Allegations, Responses, and Lessons for Scholarly Publishing from FTC v. OMICS Speech Emotion Analysis of Different Age Groups Using Clustering Techniques Trends in Scholarly Publishing Workplace-Integrated-Learning: Preparing Tomorrow's Academic Library Workforce

------------------------------------

Upgrade to Premium Membership if you want a user ID and password to view the FULL issue and ALL the links, all the FEATURED ARTICLES each month, and to access ILOSearch. ILOSearch now searches through 345,000+ documents, indexing 290 periodicals back to January 2003, with full-text of articles from 150 journals... https://www.informedlibrarian.com/authorize.net/premium_memberN.cfm

RSS feed is also available for Premium Members!

Unsubscribe at: https://www.informedlibrarian.com/authorize.net/ilofreesubscribeN.cfm

 

* * *

 

Web of Science Group
A Clarivate Analytics company

To find information for webinar on May 8th about how you could be availing of quality content with the Emerging Sources Citation Index please click link: https://www.clarivate.com/webinars/web-of-science-core-collection-esci-e...

 

* * *

 

Web of Science Group
A Clarivate Analytics company

Join our webinar to find out how you could be availing of quality content with the Emerging Sources Citation Index!

Register for our webinar on May 8th: https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true...

To find out more about this webinar please click link: http://discover.clarivate.com/ESCI_backfile?utm_campaign=Email_2_ESCI_Ba...

 

* * *

 

Април 2019

 

Уважаеми преподаватели, докторанти и колеги,

Университетската библиотека информира всички, които все още не са запознати с факта, че седем научни списания, издавани от Национално издателство „Аз-буки“, са представени в международната научна база Web of Science.

 

Съгласно писмо, получено в издателството, сп. „Математика и информатика“ се реферира и индексира в Web of Science: Emerging Sources Citation Index. Така списанието стана първото българско издание в областта на математиката и информатиката, прието в световната информационна база.

Списанията на обществената медия за образование и наука „Аз-буки“ – „Философия“, „Чуждоезиково обучение“, „Педагогика“, „Български език и литература“, „История“ и „Стратегии на образователната и научна политика“, са в Web of Science Core Collection.

В нея са качени статиите от броевете на списанията от 2016 г. насам.

Университетската бибилиотека е абонирана и през 2019 г. за посочените издания.

 

Научната периодика на „Аз-буки“ е представена и в:

- European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

- EBSCOhost Research Databases

- Google Scholar

- Primo (Ex Libris)

- Summon (ProQuest)

- Sociological Abstracts

- ИНИОН – РАН

- Philosopher’s Index

 

Единствен критерий за публикуване на статия в научно списание на Национално издателство „Аз-буки“ е положителна оценка от страна на анонимните рецензенти, оценяващи текста.

 

 

* * *

 

Февруари 2019

 

Уважаеми преподаватели, докторанти и служители,

 

На 28.02.2019 г., Университетската библиотека с подкрепата на факултетските ръководства, организира първото за 2019 г. обучение за използванeто на бази данни Web of Sciense.

Обучението ще се проведe в рамките на две отделни сесии, всяка от по 90 минути. 

Първа сесия:

На 28.02.2019 г. от 9.00 в Аулата на университета, в Корпус 1, Ректората;

Втора сесия:

На 28.02.2019 г. от 13.00 в зала 211, в Корпус 2, ПФ.

Каним всички заинтересовани от Факултет природни науки, Факултет хуманитарни науки, Факултет технически науки, Факултет по математика и информатика, Педагогически факултет, Колеж Добрич, ДИКПО Варна и всички докторанти.

Всички участници ще получат сертификати.

Подгответе и всякакви въпроси към д-р Цветелина Димитрова, представителя на Томсън Ройтерс за България.

 

 

* * *

 

Декември 2018

 

Дарение на книги

 

На 17 декември 2018 година библиотеката на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" направи дарение от 262 тома художествена литература на народното читалище "Земеделец-1900" в шуменското село Велино.

 

Дарението е на стойност 1373,77 лв. и е един от поредните жестове на съпричастност към нуждите на читалищата в региона, който Библиотеката осъществява.

 

 

* * *

 

Ноември 2018

 

Университетската библиотека подари уникална Библия на арменските състезатели в IATI

 

 

Университетската библиотека на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” подари дигитализирано копие на уникална арменска Библия на участниците от Армения в Международния есенен турнир по информатика /IATI/.

 

Александр Абелян и Емил Костанян, които се състезават в младша възрастова група, Самвел Андреасян, Нарек Бегларян и Давид Маргарян, състезатели при синиърите и техният ръководител Армен Андреасян, който е член на международния комитет на Европейската Младежка Олимпиада по Информатика /EJOI/, разгледаха съхраняваното в библиотеката Свето писание, чиято библиографска рядкост се дължи на факта, че Библията е на турски език, но е с арменска графика.

 

Според редица учени предназначението на Библията е било за откъсната общност арменци – християни, говорещи на турски език. Годината на нейното издаване също е изключително интересна – 1915, когато в Османската империя са убити над 1 млн. арменци и чиито събития предизвикват ожесточени политически дискусии по целия свят и до днес.

 

 

* * *

 

Октомври 2018

 

По случай 1 ноември Деня на народните будители Педагогически факултет и Университетска библиотека организират информационна среща за първокурсниците на тема: "Запознаване с възможностите за търсене на учебни и помощни материали в електронния каталог на Университетската библиотека.  

Тя ще се състои на 30 октомври 2018 г. от 11 ч. в Актовата зала на Корпус 2. 

 

* * *

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

 

Бихме искали да Ви поканим да вземете участие  в обучението  за базите данни ScienceDirect, Scopus, Mendeley на 18.10.2018 г.

Обучението ще се състои  в  2  сесии по 90 мин.

- 1  сесия: от 9.00 часа в корпус 3, ет. 2, Кл. 6, зала 223

Каним всички заинтересовани от Факултет природни науки, Факултет хуманитарни науки, Факултет технически науки, Факултет по математика и информатика и докторантите

- 2 сесия: от 13.00 часа в Корпус 2, ет. 2, зала 211

 

Каним всички желаещи от Педагогически факултет и докторантите.

По време на обучението ще бъде представена кратка обзорна информация за базите данни, последвана от практическо обучение за работа със Scopus.  Ще бъдат показани различни стратегии за търсене, откриване на подходящи списания  за публикуване, редактиране на профилите на авторите и др., които да улеснят достъпа и използването на научната информация, за да отделяте по-малко време за откриване на информация и повече време за анализи и изследвания.

В края на обучението ще имате възможност да зададете въпроси  относно използването и  приложението на ресурсите във Вашата научна дейност .

 

За повече информация, моля контактувайте с д-р Мариана Петева m.peteva@shu.bg

Обучител: Тошка Борисова - оторизиран обучител на Elsevier

 

 

* * *

 

Септември 2018

 

Дарения на книги за Дома за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" в Шумен

 

Университетската библиотека на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" направи дарение на Дома за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" в Шумен. Ръководителят на библиотеката д-р Мариана Петева връчи дарението на директора на Дома г-жа Милена Събева на 19 септември 2018 г. То съдържа 265 тома различни жанрове художествена литература и е третото, което Университетската библиотека прави на социалното заведение. 102-ма са потребителите на социалната услуга в момента. В знак на признателност възрастните хора изнесоха кратка програма от песни и стихове и поднесоха подаръци, изработени по време на заниманията по трудотерапия.

 

 

 

* * *

Юли - Август 2018

 

Детска лятна читалня "Вълшебно лято" 

 

През периода юли - август 2018 г., за децата от Детската занималя в Корпус 2 на Педагогически факултет, всеки работен ден от 14,00 до 16,00 часа,  библиотека организира Детска лятна читалня "Вълшебно лято".

 

 

 

* * *

Юли 2018

 

Фондът на Библиотеката се обогати с първото пълно фототипно издание на Четириевангелието на цар Иван Александър.

Това е среднобългарски ръкопис от 1356 г. Паметникът е известен със своята великолепна украса. Тя се състои от заставки и инициали в неовизантийски стил и от 366 забележителни по своето художествено майсторство миниатюри, разположени в текста. Ръкописът е включен в списъка на ЮНЕСКО “Паметта на света”.

Фототипното издание съдържа 576 страници с оригиналния размер на ръкописа и е придружен от отделен том с аналитичен текст, дело на проф. д-р Елисавета Мусакова и проф. д-р Хайнц Миклас.

* * *

 

Юни 2018

 

От 02.06.2018 г. до 30.06.2018 г. Български информационен консорциум организира временен пробен достъп до Изданията на American Physical Society (APS) за 14 институции в страната.

Достъпът се осъществява чрез IP мрежата на съответната организация от адрес: https://journals.aps.org/browse

Изданията на APS обслужват международната физична общност с помощта на рецензирани периодични заглавия, съобщения и коментари за най-новите проучвания и данни от областта на физиката в глобален аспект, както и блогове за политиките в науката, а също и забавни и образователни новини в научната сфера. Колекцията от списания на APS се състои от 13 водещи заглавия, между които Physical Review Letters, Physical Review X, Physical Review и Reviews of Modern Physics.

За въпроси, относно достъпа:
Маргарита Павлова (mtimcheva@nbu.bg).
УС на БИК.

* * *

 

Май 2018

 

Уважаеми колеги и преподаватели, 

 

Като част от програмата по случай XXV Епископ-Константинови дни 2018 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

 

Педагогически факултет и Университетска библиотека организират препис на „Велика дидактика” от Ян Амос Коменски и канят студенти, преподаватели и приятели да се включат в инициативата!

 

* * *

 

Април 2018

 

The Arts 2018 catalogue now online!

Religious Studies e-book collection available from Duke University Press

* * *

 

Март 2018

 

Уважаеми колеги,

От 12 март до 11 април 2018 г., Български информационен консорциум организира временен достъп, за 32 институции в страната, до три колекции на ProQuest.

Те са:
•ABI/INFORM Collection: – съдържа около 8 хиляди пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса, разпределени в: 
◦ABI/INFORM Dateline - трудно достъпни регионални пълнотекстови бизнес издания с информация и анализи за местни компании и пазари. ◦ABI/INFORM Global - пълнотекстови и анотирани документи с бизнес и финансови данни, тенденции, мениджърски техники, практики и теория, корпоративни стратегии и други ◦ABI/INFORM Trade and Industry - информация за компании, продукти, водещи фигури в бизнеса и тенденции.
•Arts & Humanities Database – осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, 510 от тях са с пълен текст.
•Social Science Premium Collection – предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.

Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други.

Линк за достъп до Proquest: http://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trial...

* * *

 

International Conference on Materials, Applied Physics and Engineering

3rd & 4 thJune 2018
Effotel Hotel Indore, Plot No. 10-C/ C. A., Sector C Indore, India 452010
URL: http://www.icmae.org.in/index.php

Dear Colleagues,

International Conference on Materials, Applied Physics & Engineering (ICMAE). Invites you to share your research with us and creates a path to establish a research relation. ICMAE will explore the new horizon of innovations from distinguished researchers, scientists, and eminent authors in academia and industry working for the development of smart technologies in the field of materials, applied physics and engineering from all over the world. ICMAE provides opportunity to exchange new ideas and experiences to improve or extend their research boundaries. As we believe in the "The more you express your skills, the more experienced you become and the closer you get the excellence". so we have chosen a best hotel in order to provide author a better platform for expressing their research innovations.

Key Dates
•Last Date of Paper Submission has been Extended to : 12th March 2018
•Acceptance Date: on or before 1st May 2018
•Conference Dates : 3rd and 4th June 2018

Conference details at: http://shorl.com/bylosifrigrovo

* * *

 

НОВИ КНИГИ в ИНДЕКС получени през януари-февруари 2018 г.

Списък

* * *

 

Февруари 2018

 

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES.

ICENS 2018 Call for Papers
May 2-6, 2018 ─ Kiev, Ukranie
URL: https://www.icens.eu

Dear Colleagues,

On behalf of the organizing committee, we are pleased to announce that the 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018) will be held from May 2 to 6, 2018 in Kiev, Ukranie. ICENS 2018 provides an ideal academic platform for researchers to present the latest research findings and describe emerging technologies, and directions in Engineering and Natural Sciences issues. The conference seeks to contribute to presenting novel research results in all aspects of Engineering and Natural Sciences.

The conference aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Engineering and Natural Sciences. It also provides the premier interdisciplinary forum for scientists, engineers, and practitioners to present their latest research results, ideas, developments, and applications in all areas of Engineering and Natural Sciences. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world.

The conference's goal will to provide a scientific forum for all international prestige scholars around the world and enable the interactive exchange of state-of-the-art knowledge. The conference will focus on evidence-based benefits proven in clinical trials and scientific experiments.

Prospective authors are invited to submit full papers following the guideline posted on the conference website https://www.icens.eu. Submitted papers will be peer-reviewed (check review process in the conference website), and prospective authors are expected to present their papers at the conference.

Prof.Dr. Özer ÇINAR
Chairman of Conference
Yıldız Technical University
Dept. of Environmental Eng.
Esenler, Istanbul, TURKEY

Important Dates
•Dates of the Conference: May 2-6, 2018
•Deadline for Abstract Submission: March 2, 2018
•Notification of Acceptance: Within 10 days after the submission
•Payment for Conference Fee: Upon receiving acceptance letter
•Deadline of Payments: March 10, 2018
•Deadline for Full Text Submission: May 31, 2018

* * *

 

Покана от Научно изследователски център "Абсолют"

Приглашаем вас принять участие в заочных международных научных конференциях с публикацией сборников научных статей.

Сборникам присваиваются соответствующие индексы библиотек УДК, BBK и международные стандартные номера книг ( ISBN ). Информация обо всех опубликованных статьях в сборниках конференций будет передана в РИНЦ.
 

Для авторов научных публикаций предоставляем сертификаты.

График проведения заочных научных конференций:

15 марта
«Актуальные проблемы педагогики и психологии на современном этапе» [РИНЦ].
Подробнее
Прием статей - до 14 марта.
Готовность эл. версии - конец марта.
Рассылка сборника - начало апреля.

19 марта
«Общественные и экономические науки в современных исследованиях» [РИНЦ].
Подробнее
Прием статей - до 18 марта.
Готовность эл. версии - конец марта.
Рассылка сборника - начало апреля.

Также информируем вас о возможности публикации в научном журнале «Актуальная наука».
Подробнее
Прием статей в текущий номер - до 28 февраля включительно.
Готовность эл. версии - первая половина марта.
Рассылка журнала - вторая половина марта.

Журнал зарегистрирован в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации. Изданию присвоен номер ISSN: 2587-9022.
Выходит 1 раз в месяц. Рабочие языки научного журнала - русский, английский.
Индексация: Academia.edu, eLIBRARY.RU, электронно-библиотечная система IPRbooks, международная наукометрическая база Mendeley (США).

Стоимость публикации - от 126 руб. за страницу.
Предоставление справки о публикации / авторского сертификата.

Статьи по всем научным направлениям принимаются
на e-mail: actual-science@mail.ru

* * *

 

Уважаеми колеги,

От 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. Български информационен консорциум организира временен пробен достъп до списанията Central and Eastern European Online Library (CEEOL) за 34 институции в страната. Достъпът се осъществява чрез IP мрежата на съответната организация от адрес: www.ceeol.com .

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание или е от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва 1837 заглавия списания, като българските са 118.

За въпроси, относно достъпа
Маргарита Павлова (mtimcheva@nbu.bg).
УС на БИК.

* * *

 

Януари 2018

 

Публикации на TVN Шумен

     Библия на турски език с арменска азбука, 17 януари 2018 г.

     Даряване на книги – даряване на знание, 12 януари 2018 г.

* * *

 

Информация за Национален литературен конкурс "Море".

Афиш

* * *

 

Уважаеми преподаватели,

Университетската библиотека усилено работи по дигитализиране на библиотечния фонд. Имаме програма, която позволява на нашите студенти да ползват, качени в електронния каталог на библиотеката книги, в дигитален формат. Това ще става само след регистрация при нас, чрез персонален код за отдалечен достъп. Всеки член на академическата общност ще може по всяко време, от вкъщи или друго място, стига да има възможност за интернет, да използва необходимия му дигитален ресурс. Нашето предложение към Вас е за предоставяне на Ваши, авторски трудове, за ползване от студентите чрез тази програма. Това ще става само ако Вие подпишете прикачената декларация за съгласие.

Искам да подчертая:

1. Трудовете трябва да притежават Вашите авторски права;

2. Ако са издадени от нашето издателство, трябва да са минали 3(три години) от издаването им, както и на допечатката.

3. Ако са издадени в друго издателство, а то притежава правата на труда, трябва да изтече срока на договора с чуждото издателство.

Ако решите, че Вашите трудове могат да бъдат дигитално представени в библиотечния електронен каталог, можете да дадете съгласието си и да донесете научния си труд за сканиране при нас, в библиотеките на К3 и К2. Ако вече имате готови, в PDF формат учебни материали можете също да ни ги предоставите. Според българското законодателство, като библиотека можем да представим в дигитален формат, притежаваните от нас книги за ползване, без комерсиална цел. Този казус е цитиран в прикачената декларация.

* * *

 

Декември 2017

 

От 4.12.2017 г. до 8.01.2018 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до онлайн колекция „University CEE & SEE region“ на EMIS (Euromoney Institutional Investor Company), част от Euromoney Institutional Investor plc, за 17 библиотеки в страната.

Колекцията представя подробен профил и икономически и финансови показатели за частни и публични дружества и ключови сектори на промишлеността. Представени са страните в Централна и Югоизточна Европа, както и развитите европейски държави. Съдържанието в системата се изготвя от световни макроикономически експерти, водещи фирми за научни изследвания в индустрията и авторитетни новинарски агенции. EMIS съчетава тези данни със собствени изследвания в областта на сливанията и придобиванията, за да предложи многостранен поглед за новите пазари. 

* * *

  

Обучения за ползване на електронните ресурси на библиотеката

 

Целогодишни обучения

Групи студенти, водени от преподавател, при предварителна заявка на: