КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център за младежки социални изследванияабв

 
Фондация “ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” е юридическо лице с нестопанска цел без членове, определено за осъществяване на дейност в обществена полза.
Фондацията е учредена с безвъзмездно предоставени парична сума, за осъществяване със законни средства на дейност със следните цели:
 
Организира обучение:
 
 
Провежда изследвания на:
 
 
Кандидатства и участва в проекти от :
 

 • Образователна

  • по университетски специалности съвместно с висши учебни заведения и колежи
    
  • по чужди езици
  • по компютърна грамотност
  • за изграждане и управление на фирми
  • за кандидат студентски изпити
  • за изпити за кандидатствуване в средни учебни заведения
  • за професионална подготовка
 • Изследователска

  • социалната практика
    
  • системата на социалното подпомагане
  • социално включване
  • проблемите на заетостта
  • проблеми на младежта
  • младежки социални проблеми
  • системата на образованието
  • педагогическата практика
  • управлението на фирми
  • миграционни процеси
  • проблеми на бежанците в България
  • социални конфликти
  • социална кохезия
  • балкански проблеми
  • етнокултурна идентификация
 • Участие в международни проекти

  • международни организаци като ООН, Юнеско, МОТ, ЮНИДО и др.
  • международни социални организации
  • международни образователни организации
  • международни регионални организации
  • Участва в двустранни и многостранни съвместни проекти с чуждестранни Висши учебни заведения