КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център за продължаващо образованиеабв

Центърът за продължаващо образование е основно обслужващо звено на Шуменския университет.

Дейностите на Центъра са съсредоточени в три направления

  • 1. Организира и провежда краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти (16 часа/1 квалификационен кредит);
  • 2. Организира и провежда обучителни курсове от различен тип – за придобиване на допълнителни професионални знания и умения, за повишаване на професионални знания, умения и компетентности. Провеждането им се осъществява по заявка на потребителя. Потенциални потребители са всички заинтересовани външни лица в сфери на производството и услугите.

Тематиката на курсовете обхващат онези области на знанието, в които университета подготвя своите студенти.

Образование; Изкуства; Педагогика; Езици; История и археология; Социална работа; Икономика; Журналистика; Биология; Биохимия; Химия; Физика; Науки за земята; Екология; Математика; Статистика; Информационни и комуникационни технологии и др.

Проведени курсове от този тип са:

  • - Проведени курсове от този тип са:
  •  - Курс „Компютърна грамотност”
  • 3. Организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" след завършено висше образование.

За контакти:

Гл. специалист ЦПО: Валя Велева

  • Кабинет: Корпус 3, каб. 303
  • Телефон.: +359 54 830 495
  • E-mail: v.veleva@shu.bg