КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център за езиково обучениеабв

 
Центърът възниква през 1994 година като Отделение за езиково обучение на чуждестранни студенти към Катедрата по български език във Факултета по хуманитарни науки (тогава Филологически факултет). В него първоначално се обучават банатски и бесарабски българи в интензивни летни курсове по български език.
По-късно, през 2003 година, по решение на Академическия съвет на ШУ, съществуващото вече Отделение прераства в самостоятелно звено – Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Езиковото обучение по български език се разширява и в целогодишни езикови курсове, в които се обучават както македонски и турски студенти, така и гръцки, китайски, японски, австрийски и пр.чужди граждани.
Основна цел на Центъра е да осъществява ежегодното езиково обучение по съвременен български език на онези студенти на Шуменския университет, които не са български граждани. Главна задача е да се усвои българският език на ниво, което осигурява на студентите възможността да се обучават по специалността, която са си избрали в ШУ или в друго българско висше училище. Тук могат да се обучават и чужди граждани, които желаят по различни причини да усвоят писмено и говоримо съвременния български книжовен език. В обучението участват високо квалифицирани преподаватели от Катедрата по български език и Катедрата по родноезиково и литературно обучение на ШУ.
За контакти:

доц. д-р Ирина Иванова – директор