КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРАВОСЛАВНА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“абв

ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ НА ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

ZENTRUM FÜR MEDIÄVISTISCHE STUDIEN ST. ERZENGEL MICHAEL GEISESWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT SCHUMEN

           Научният център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен, или според названието му на немски език – Zentrum für mediävistische Studien St. Erzengel Michael – Shoumen, Bulgarien (т.е. Център за средновековни изследвания „Свети Архангел Михаил“), е основан от преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и културни дейци от Шумен, със съдействието на Австрийската научна общност (Österreichische Forschungsgemeinschaft – ÖFG) и по проект MOEL-188 на доц. д-р Димитър Дунков от Института по германистика в Залцбург.

            Целта на Научния център е интердисциплинарното проучване и популяризиране на българското културно и историческо наследство от ІХ – ХХI век в общоевропейски контекст и на австрийската култура и наука в България.

        Цел на Научния център също е асоциирането му в системата на подобни научни организации в Австрия и други европейски университети и съвместна научна работа с тях. В съответствие с европейската университетска практика Центърът предлага и интердисциплинарни цикли от лекции по проблемите на Средновековието и следващото го културно време.

        Средствата за постигане на целите са: интегриране с програмите на Европейския съюз за културна деятелност, развитие на културите на регионите във връзка с идентични цели и средства. Общественополезна дейност чрез провеждане на семинари, конференции, изложби, издателска дейност, експозиции, теренни и религиозни проучвания. Проучване на архитектурни, литературни, художествено-живописни, фолклорни паметници на християнската култура и свързаните с тях богослужения.

           Научният център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен, е Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Шуменския окръжен съд http://register.shoumen-cci.com/info.php?id=19 съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, реализиращи се в обществена полза.

           Основни документи, регламентиращи дейността, са: Устав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“, приет на учредителното събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Научен център за православна култура и изкуства „Св. арх. Михаил“ – гр. Шумен, проведено на 2.10.2007 г., и Правилник за устройството и дейността на Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“.

            От края на май 2008 г. Научният център е структурно звено на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, като има правото да участва самостоятелно с проекти пред университетски, национални или чужди организации.

 

СЪСТАВ

на Научния център за православна култура и изкуства

„Свети Архангел Михаил“

към 28 март 2017 г.

 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

1. Проф. д.ф.н. Розалия Ликова, филолог.

2. Естер Гонзалез Лопез (Esther Gonzalez), художник – Мексико.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Проф. д-р Страшимир Цанов, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – председател.

2. Доц. д-р Димитър Дунков, филолог – Институт за германистика – Залцбург; Българско училище „Орфей“ в Линц, Австрия.

3. Инж. Красимир Велков (Шумен).

4. Д-р Ваня Колева, филолог - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна (научен секретар за България).

 

ЧЛЕНОВЕ

1. Проф. д.и.н. Тотю Тотев (22.12.1930 – 06.12.2015), археолог и богослов – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

2. Проф. дф.н. Сава Сивриев - почетен председател

3. Проф. д.ф.н. Христо Трендафилов, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

4. Проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

5. Проф. д.ф.н. Денка Кръстева-Петрова, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

6. Проф. д-р Ян Шафин, декан на Православния богословски факултет, катедра „Църковни деяния и византология“ на Университета в Прешов, Словенска република.

7. Доц. д-р Страшимир Цанов, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

8. Доц. д-р Цветанка Янакиева, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

9. Доц. д-р Стефан Стефанов, богослов – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

10. Доц. д-р Валентин Кулев, художник – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

11. Доц. д-р Нели Василева, филолог – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (Варна).

12. Доц. д-р Стела Дончева, археолог – Исторически музей (Шумен).

13. Доц. д-р Наталия Няголова, филолог – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

14. Доц. д-р Александър Генадиевич Степанов, филолог – Тверски държавен университет (Русия); от 2014 г. – Институт за чужди езици и литератури на Ланчжоуския университет (Китай).

15. Д-р Ассунта Карито-Брунети, филолог – Неапол (Италия).

16. Д-р Елвира Катуш (25.05.1950 – 21.11.2014) – Будапещенски университет (ELTE), Институт по славянски и балтийски филологии.

17. Д-р Юри Стоянов – Институт по ориенталистични и африканистични изследвания към Лондонския университет (School of Oriental and African Studies, University of London).

18. Гл. ас. д-р Юлиян Великов, богослов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

19. Д-р Татяна Танчева, преводач (София).

20. Д-р Петър Трендафилов, филолог (Шумен).

21. Д-р Надежда Цочева, филолог (Шумен).

22. Д-р Константин Делов, писател (София).

23. Д-р Красимира Александрова, филолог – бивш директор на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ (Шумен).

24. Гл. ас. Янка Драгомирова, богослов – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

25. Деян Евтимов, художник – директор на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ (Шумен).

26. Тоня Цанева, реставратор и иконописец – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ (Варна).

27. Захари Карабашлиев, писател (София).

28. Ивайло Димитров, филолог (София) – докторант на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

 

Д Е Й Н О С Т

 

ОРГАНИЗИРАНИ КОНФЕРЕНЦИИ

На 29 ноември 2006 г. в Шумен е проведена юбилейна научна конференция под наслов „Културното и литературно дело на Димитър Подвързачов“, посветена на 125-годишнината от рождението на писателя.

На 7 и 8 юни 2007 г. в Шумен е проведена национална научна конференция под наслов „Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов“, посветена на стогодишнината от излизането от печат през 1907 г. на двете, програмни за българската индивидуалистична култура, книги – „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков и „Безсъници“ на Пейо Яворов.

На 26 октомври 2007 г. Шумен е проведено юбилейно четене „Проф. д. ф. н. Розалия Ликова на 85 години“.

На 20 ноември 2008 г. в Шумен е проведена първата научна конференция „Представи за българския литературен канон – Х-ХХ век“.

На 26 ноември 2009 г. в Шумен е проведена втората национална научна конференция „Представи за българския литературен канон – Х-ХХ век“.

 

СБОРНИЦИ

Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов. Нови изследвания (Текстове от Юбилейната научна конференция, проведена в Шумен на 29 ноември 2006 г.). Електронно издателство „Литературен свят“, бр. 4, декември 2008 http://literaturensviat.com/?p=4221.

Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов (Текстове от юбилейната научна конференция, проведена в Шумен на 29 ноември 2006 г.). Съставител, отговорен редактор – Сава Сивриев. София, „Дилок“, 2009. – 261 с., мека корица. – Отзив: Простори. Списание за литература и изкуство. Варна, Кн. 2, 2011, с. 93 – Преглед на книги.

Представи за българския литературен канон. Книга I. Съставител, отговорен редактор – Сава Сивриев. Велико Търново, „Фабер“, 2009. – 215 с., мека корица.

Представи за българския литературен канон. Книга ІI. Съставител, отговорен редактор – Сава Сивриев. Велико Търново, „Фабер“, 2010. – 240 с., мека корица.

Сънища и безсъници. Съставител, отговорен редактор – Сава Сивриев. Велико Търново, „Фабер“, 2011. – 140 с., мека корица.

 

АВТОРСКИ КНИГИ

2007.

Велков, Кр. Индивидуална двуетажна еднофамилна жилищна сграда. Кн.1 и 2. Шумен, „Техносистем“, 2007.

Колева, В. Фолклор, митология и литература. Варна, LiterNet, 2007. – 208 с.

Янакиева, Цв. Архивски Номоканон. Български ръкопис от XIV век. Фототопно изд. Шумен, 2007. (В съавторство с Ангел Кръстев.)

 

2008.

Делов, К. Меки камъни. София, 2008.

Добрев, Ив. Старобългарски студии. Св. Иван Рилски. Slaviа Verlag, Линц (Австрия), 2008.

Добрев, Ив. Два Самуилови надписа. Slaviа Verlag, Линц (Австрия), 2008.

Добрев, Ив. Прозрения в българската старина. Slaviа Verlag, Линц (Австрия), 2008.

Дончева, Ст. Кръстокуполните църкви в Първото българско царство. Велико Търново, „Фабер“, 2008. – 370 с.

Карабашлиев, З. 18% сиво. Роман. София, „Сиела“, 2008.

Сивриев, С. Литературна археология. София, „Български писател“, 2008 (2006 на корицата).

Стефанов, Ст. Социалната мисия на българската православна църква. Шумен, „Аксиос“, 2008.

Цочева, Н. Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни. София, „Изток – Запад“, 2008. – 222 с.

 

2009.

Карабашлиев, З. Кратка история на самолета. Разкази. София, „Сиела“, 2009.

Колева, В. Фолклор, митология и литература. Второ електронно издание: „Литературен свят“, бр. 7, март 2009 http://literaturensviat.com/?p=7915 .

Сивриев, С. Книга Псалтир и българската поезия. Второ електронно издание: „Литературен свят“, бр. 5, януари 2009 http://literaturensviat.com/?p=5589 .

Сивриев, С. Литературна археология. Второ електронно издание: „Литературен свят“, бр. 6, февруари 2009 http://literaturensviat.com/?p=6603 . – Рецензия: Антонова, Мария. Литературната археология на Сава Сивриев. // „Литературен свят“, бр. 35, декември 2011 http://literaturensviat.com/?p=47547 .

Трендафилов, Хр. Инициали. Четири колекции (Изход към Москва. Завръщане в Санкт Петербург. Бездъннo езерo. Български шевици). Електронно издание: „Литературен свят“, бр. 6, февруари 2009 http://literaturensviat.com/?p=6977 .

Чавдарова, Д. Rus(оист)кият идеал. Понятието естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. Велико Търново, „Фабер“, 2009.

Чавдарова, Д. Литература 10 клас – ПП. София, 2009. (В съавторство с: Владимир Атанасов, Добрин Добрев, Симеон Хаджикосев, Юрий Проданов.). – 208 стр.

 

2010.

Великов, Ю. Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (Патрологично осветление). София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. – 182 с.

Карабашлиев, З. Откат. Сбoрник c пиеcи и диaлoзи. София, „Сиела“, 2010.

Карабашлиев, З. Приказка. София, „Сиела“, 2010. (В съавторство със Силвия Карабашлиева.)

Чавдарова, Д. Храната/трапезата в руската литература. ХVІІІ – началото на ХХ век (Метафора и изобразена реалност). Велико Търново, „Фабер“, 2010.

 

2011.

Великов, Ю. Образът на Невидимия. Иконопочитанието и иконоотрицанието през осми век. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011.

Дончева, Ст. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско (В съавторство със Стойчо Бонев.). Велико Търново, „Фабер“, 2011. – 332 с.

 

2012.

Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българската литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2012. – 327 с., ISBN 978-954-315-073-1.

Стефанов, Ст. Евхаристията в катакомбното изкуство – образци, приемственост, литургически аспекти. Тола, 2013. – 472 с., ISBN 978-954-92990-1-4.

 

2013.

Делов, К. „Bar Jeremy“. София, Изд. „Карина – Мариана Тодорова“, 2013.

Кръстева-Петрова, Д. Политически метафори и сюжети в руската литература на XVIII – XIX век (литература - идеологическа история – неофициални разкази за двореца). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 315 с.

Цанов, С. Историята – събития и текстове. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 190 c., ISBN 978-954-577-675-5.

 

2014.

Колева, В. Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014. – 242 с., ISBN 978-954-315-078-6.

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Сказки за Рождество Христово, Възкресение Христово. Предавания по Телевизия Шумен, по Радио Шумен, Радио „Христо Ботев“ – по повод пътувания в Египет, Кападокия, Палестина, Йордания и християнските паметници в тези земи. С участието на проф. д. и. н. Тотю Тотев, проф. д-р Сава Сивриев.

Презентации на книги.

Организиране на изложби.

Ежемесечни излъчвания на „Радио България“ на вълните на RadioFRO – Linz, 105 MHz, което може да се слуша и на адрес: www.fro.at/jetztlivehören. Автор и водещ: доц. д-p Димитър Дунков.

Продължава работата на основания през 2004 г. от доц. д-p Димитър Дунков съвместно с австрийски изследователи клуб „Орфей“, или Bulgarische Schule „Orfej“ in Linz. Функционира Българското училище „Орфей“ в Линц, Австрия.

 

Повече за дейността на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ виж тук: http://sveti-arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/?df=673134&dflid=3 .