КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център по русистикаабв

За центъра

       Центърът по русистика е създаден през 2008 година. Oсъществява научно-изследователска, учебно-методическа и културно-популяризаторска дейност в областта на руския език, литература и култура сред студентите, учениците и гражданството на Шумен. За тази цел Центърът поддържа ползотворни контакти с образователни институции, обществени и неправителствени организации, с които осъществява разнообразна съвместна дейност.

       В него се осъществява научноизследователска дейност в следните направления: функционално-семантично и съпоставително описание на руския и българския език, когнитивна лингвистика, лингвокултурология, лингвистична прагматика, интеркултурна комуникация, изследване на класическата и съвременната руска литература.

Членове

Събития

Издания

Проект – Фонд „Русский мир“