КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център по византинистикаабв

Основни цели
Научният център по византинистика към Факултета по хуманитарни науки е
основан през 2005 г. Основната цел на Научния център по византинистика е да подпомага
и координира изследователската дейност на медиевистите – историци и археолози в
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
проф. д.и.н. Иван Йорданов - Директор
гл. ас. д-р Камен Андонов - Научен секретар
 
Членове:
акад. проф. д.и.н. Васил Гюзелев – БАН
проф. д.и.н. Лиляна Симеонова – Иститут по балканистика (БАН)
проф. д.и.н. Валерий Степаненко – Уральский государственный университет (Екатеринбург)
проф. д-р Вернер Зайбт – Австрийска академия на науките
проф. д-р Илия Илиев – Институт за исторически изследвания (БАН)
проф. д-р Петър Ангелов – СУ „Св. Климент Охридски”
проф. д-р Милияна Каймакамова – СУ „ Св. Климент Охридски”
проф. д-р Пламен Павлов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
проф. д-р Стоян Витлянов – ШУ „Епископ Константин Преславски”
доц. д-р Тодор Тодоров – ШУ „Епископ Константин Преславски”
доц. д-р Константин Константинов – ШУ „Епископ Константин Преславски”
доц. д-р Димитър Димитров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
доц. д-р Георги Николов – СУ „ Св. Климент Охридски”
доц. д-р Николай Кънев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
гл. ас. д-р Женя Жекова – Регионален исторически музей – гр. Шумен
д-р Николай Алексеенко – Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
(Севастополь)
д-р Елена Степанова – Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) 
докт. Веселин Станков

Дейност:
Научни форуми организирани пряко от Научния център по византинистика:
2007 – Международна конференция по случай 100 години от рождението на Васил
Хараланов.
13-17 септември, Шумен
 
2008 – Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в
средновековна България”.
8-12 май, Шумен
 
2010 – Втора национална конференция „Пътуване към България. Оттука започва
България”.
17-19 май, Шумен
 
2011 – организиране дейноста на кръглата маса по византийска сфрагистика на XXII
международен конгрес по византинистика.
22-25 август, Сoфия
 
2012 – Трета национална конференция „Пътуване към България. България в световното
културно наследство”.
17-19 май, Шумен
 
2014 – Четвърта национална конференция „Пътуване към България. България в европейската култура, наука, образование, религия”.
14-16 май, Шумен
 
2016 – Пета национална конференция „Пътуване към България. Писменост, книжовници, книги. Българската следа в културната история на Европа”.
27-29 април, Шумен
 
За контакти:
Директор: проф. д.и.н. Иван Йорданов
e-mail: jordanov_sh@yahoo.com
Научен секретар: гл. ас. д-р Камен Андонов
e-mail: k_andonow@yahoo.com