КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архив 2013абв

 • Изкуство без граници

  В тазгодишния международен пленер “Изкуство без граници” участваха над 50 художници от България, Русия, Германия, Турция и Пакистан. От Шуменския университет в пленера се включиха осем студенти от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство на Педагогическия факултет.
  Техният преподавател – проф. Благомир Папазов – беше поканен за жури на пленера заедно с негови колеги от Нов български университет и от Югозападния университет, както и с един от най-известните български художници във Виена проф. Стоимен Стоилов.

 • Награди на Община Добрич за преподаватели в Колежа на Шуменския университет

  По случай 1 ноември Кметът на Община Добрич Детелина Николова присъди Грамота за принос в духовното развитие на града на гл. ас. Цанимир Байчев в категория Музикално изкуство. Отличието  се връчва “за активна творческа дейност, за високи постижения и професионализъм в работата с подрастващото поколение в сферата на музикалното изкуство и завоювани престижни награди”.

 • Международен симпозиум „Св. Св. Кирил и Методий и българският Златен век”

  Организатори на научния форум са Научният център „Преславска книжовна школа“ на Факултета по хуманитарни науки при Шуменския университет, Института за литература (Направление стара българска литература) към БАН и Община Велики Преслав. Събитието се провежда под патронажа на Президента на Република България.

 • Международна конференция „Географски науки и образование”

  Факултетът по природни науки ще отбележи 1 ноември – Денят на Народните будители – с поредица от събития.
  На 1 и 2 ноември ще се състои втората международна конференция „Географски науки и образование”. В нея ще вземат  участие учени от Португалия, Чехия, Македония, както и от БАН, Софийския университет, Югозападния университет, Великотърновския университет и други висши училища в България.
  Докладите са разпределени в три научни секции: обществена география, природна география и географско образование.

 • Документална изложба „Антарктида – българската ледена приказка”

  Шуменският университет заедно с Българския антарктически институт и Художествената галерия „Елена Карамихайлова” представят документална изложба по повод 25 годишнината от първата експедиция с българско участие в Антарктида:
  Изложбата разказва в образи и документи българската история на изучаването на ледения континент.  В 60 пана хронологично и тематично е представено българското присъствие на Антарктида от 1987 г. (когато с инициативно писмо на тогавашния главен асистент в Софийския университет Христо Пимпирев, е поставено началото) до наши дни.

 • Втори студентски и докторантски научни четения „Лицата на шуменската книжовноезикова школа през Възраждането”

  По случай Деня на будителите на 30 октомври (сряда) от 14 ч. в зала 309 на Ректората ще се състоят Вторите студентски и докторантски научни четения с организатори Катедрата по български език на Факултета по хуманитарни науки, Студентския съвет и Славянското дружество „Васил Друмев”.  Тази година те са посветени на 180-годишнината от рождението на Добри  Войников и 160-годишнината от рождението на Рачо Матиев Рачев и ще преминат под наслов „ЛИЦАТА НА ШУМЕНСКАТА КНИЖОВНОЕЗИКОВА ШКОЛА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО”.

 • Международна работната среща „Игри и песни от детството”

  От 23 до 26 октомври Шуменският университет и Департаментът му във Варна ще бъдат домакини на международна работна среща в рамките на проекта Memory Boxes: a Garden of Reminiscence /Кутии на паметта: градина на спомените/. Проектът се осъществява по партньорската програма Грюндвиг и включва участници от различни образователни институции от Германия, Италия, Норвегия, Финландия, Литва и Полша. Координатор на проекта от страна на Шуменския университет е доц. д-р Румяна Тодорова, зам.ректор по научно-изследователската дейност и международнота сътрудничество.

 • 40 години русистика и специалност Руска филология в Шуменския университет

  На 11 октомври (петък) Катедрата по руски език на Факултета по хуманитарни науки ще чества тържествено 40-годишнината от основаването си.
  Събитието ще бъде отбелязано с откриването на Център по русистика и кръгла маса на тема „Традиции и новаторство в българската русистика”. По време на научната дискусия ще бъдат представени сборниците „Русистика 2013” и „Библиографски справочник на лингвистичната русиситка в България 2007 – 2013 г.”
  Начало – 10 ч. в зала „Панчо Владигеров” на Корпус 2 на Шуменския университет.
   

 • Страници