КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архив 2013абв

 • Научна конференция “Иновации в образованието”

  На 27 септември започва регистрацията на очакваните над 100 участници в научната конференция с международно участие “Иновации в образованието”, организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет.
  Тази година работата на традиционния научен форум ще протече в седем кръгли маси, които ще дискутират проблемите на социалната работа, на обучението на деца със специални образователни потребности, на образователните технологии в предучилищна и начална степен, на новостите в обучението по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт.

 • 20 години Университетско издателство

  Наследник на основаната през 1978 г. печатна база – основно структурно звено на Шуменския университет, преди 20 години Университетското издателството “Епископ Константин Преславски“ получава удостоверение за присъждане на международен стандартен номер на книгата от националната ISBN агенция.

 • Ценно дарение за фонда на университетската библиотека

  В навечерието на новата учебна 2013/2014 година университетската библиотека получи изключително ценно дарение от 295 тома библиотечни единици на стойност 4882 лв.
  Дарението е направено от близките на архимандрит проф. Павел Стефанов, дългогодишен преподавател в Катедрата по теология на Факултета по хуманитарни науки.
  Книгите са на няколко езика – английски, гръцки, италиански, немски, руски, френски и български. Много от тях са уникални и не могат да бъдат открити в нито една библиотека в страната, в т.ч. и Народната библиотека в София.

 • Изложба за българския принос в световното развитие гостува в Шуменския университет

  Историята на 20 български изобретения показва изложбата под наслов „Българските постижения в науката - 20 причини да се гордеем, че сме българи”. Тя е експонирана на втория етаж в сградата на Ректората от 26 юни и със своите постери разказва за българския принос в развитието на човечеството.

  Едни от най-великите изобретения в световен мащаб са дело на българи - компютърът, самолетът, копирната машина, космическата храна, най-отдалечената планета, 6-степенната автоматична скоростна кутия, противозачатъчното хапче и т.н.

 • Договор с БАН за Академически научен център

  Документът беше подписан от зам.-председателят на БАН академик Дамян Дамянов и ректорът на Шуменския университет проф. д.п.н. Маргарита Георгиева.
  На церемонията по подписването присъства и чл.-кор. Димитър Димитров – съветник на председателя на БАН, заместник-кметът на Шумен по култура, просвета и образование Живка Тонева, както и цялото ректорско ръководство на Университета.
  Шуменският център ще е част от изграждащата се по инициатива на БАН национална верига от научни звена, заедно с тези в Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Стара Загора.

 • Зала 108 на Корпус 2 – Зала “Проф. Венета ВИЧЕВА”

  Церемония за именуването на зала 108 на Педагогическия факултет на името на проф. Венета Вичева се състоя на 25 юни в Корпус 2 на Шуменския университет. Събитието беше инициирано от декана на Факултета – проф. Маргарита Бонева и подкрепено от преподавателите и студентите на специалност “Педагогика на обучението по музика”.

 • Стартира поредният договор на Шуменския университет по ОП „Развитие на човешките ресурси”

  Третият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по който  Шуменският университет е бенефициент, е за проекта „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието” на стойност 241 063, 79 лева. с ръководител – доц. Живко Жеков.
      

 • Страници