КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Oтчетиабв

Тримесечни отчети за 2019 г.

Годишен финансов отчет - 2018

Тримесечни отчети за 2018 г .

Годишен финансов отчет - 2017

Тримесечни отчети за 2017 г.

Годишен финансов отчет - 2016

Одитно становище и одитен доклад на Сметна палата за 2016 г.

Отчет (B1 2016)

Касов Отчет (КСФ)

Касов отчет (ДЕС)

Баланс

Обяснителна записка по Баланса за 2016 г.

Отчет за приходи и разходи

________________________________________

Годишен финансов отчет - 2015

Становище на сметната палата

Отчет (B1 2015)

Касов Отчет (КСФ)

Касов отчет (ДЕС)

Баланс

________________________________________

Годишен финансов отчет - 2014

Становище на сметната палата

Отчет (B3 2014)

Касов Отчет (КСФ)

Касов Отчет (ДЕС)

Баланс

________________________________________

Годишен финансов отчет - 2013

Становище на сметната палата

Отчет (B3 2013)

Баланс