КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Съобщения и контактиабв

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ОКС „Бакалавър“

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Турска филология с бизнескомуникация

 2. Приложна лингвистика (Английски език и руски език)

 3. Компютърна информатика

 4. Информационни технологии в икономиката

 5. Комуникационни и информационни системи

 6. Компютърни технологии за автоматизация на производството

 

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит
(от ШУ или от друг университет), с оценка от индивидуален електронен изпит (проведен в ШУ), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 21.08.2020 г.

Срок за подаване на документи: 10 август – 21 август 2020 г. (вкл.)

в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен, ДИКПО - гр. Варна, Колеж-гр.Добрич

 

_______________________________________________________________________

Телефони за кандидатстудентска информация:

054 830 495

054 832 106

0893 352 236

e-mail: ksk@shu.bg

Фейсбук страница

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Център за кандидатстудентска дейност

Цел:

Основната цел на Центъра за кандидатстудентска дейност е да рекламира Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и да привлича кандидат-студенти от България и чужбина.

Задачи:

 1. Информира кандидат-студентите (български и чужди граждани) за предлаганите от Университета бакалавърски специалности и магистърски програми;
 2. Изготвя информационни и рекламни материали, както и поддържа и актуализира съдържанието на отделна секция за информация, реклама и връзка с потенциалните кандидати в сайта на Шуменския университет и в социалните мрежи;
 3. Организира и провежда кандидатстудентските изпити;
 4. Приема и обработва кандидатстудентски документи;
 5. Записва новоприетите студенти;
 6. Участва в изложения, панаири, борси за информация и реклама на Шуменския университет в България и чужбина;
 7. Организира срещи със зрелостници и техните родители от страната по места и в университета;
 8. Извършва други дейности, възложени от заместник-ректора по кандидат-студентска дейност.

Структура:

Доц. д-р Чавдар Сотиров – Директор

 • Кабинет 109, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: +359 54 830 350
 • E-mail:ch.sotirov@shu.bg

Биляна Иванова – старши специалист

Корпус 1

 • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260; 054 832 106
 • Мобилен: 0893 352 236
 • E-mail: b.ivanova@shu.bg
 • E-mail: ksk@shu.bg