КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Общежитиеабв

Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
Телефон:  +359 54 830 952
Телефон: +359 54 830 495, вътр. 371
E-mail:  b.petrova@shu.bg

 

РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ:

  1. Попълване на настанителна заповед в Корпус 3, етаж 3, кабинет 311.

  2. Заверяване на настанителните заповеди в Корпус 3, етаж 3, кабинет 310.

  3. Настаняване на студентите в съответния блок на студентските общежития  от Управител – домакина.

Важно :

Преди да бъдат настанени студентите в студентските общежития е необходимо да предоставят :

  • Уверение - заверено в студентска канцелария
  • Снимки – 2 броя паспортен формат

Наемите за съответната учебна година се заплащат на домакинката в общежитието.